Bivak tijdens Maatschappelijke Diensttijd Defensie

Ruim 30 jongeren deden deze week een bivak voor de Maatschappelijke Diensttijd Defensie (MDT). Het ging om een pilot. Defensie is nog niet aangesloten bij het landelijk netwerk van de MDT. Het kabinet wil jongeren tussen de 16 en 27 jaar met de MDT de mogelijkheid geven om iets te leren én een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het initiatief start volgend jaar. Nu vinden proeven plaats.
Minister Bijleveld (Defensie): „Ze leren een vorm van saamhorigheid bij ons. Bijvoorbeeld dat je nooit iemand moet achterlaten. En we brengen ze de skills en drills van onze mannen en vrouwen bij.”

Tijdens het 3-daagse bivak kwamen de jongeren erachter hoe ze met een team zichzelf, elkaar en de samenleving kunnen versterken. Het bivak bestond daarvoor uit een combinatie van militaire en maatschappelijke onderdelen. De deelnemers verlegden op verschillende manieren fysiek en mentaal grenzen. Er waren sportieve activiteiten en ze deden praktische vaardigheden op. Denk aan Zelf Hulp Kameraden Hulp, de militaire versie van EHBO. Ook was er aandacht voor leiderschap: leren om een inspirerend leider te zijn en het beste te halen uit mensen.

Maatschappelijke activiteiten
Daarnaast waren er maatschappelijke activiteiten. Daarvoor werkt Defensie samen met TijdvoorActie, een organisatie met een breed netwerk in Nederland. Samen met coaches van TijdvoorActie hielpen de jongeren bij een dak- en thuislozencentrum, een verzorgingstehuis voor demente ouderen en een zorgcentrum voor ouderen met geheugenproblemen en Parkinson.

Bij de activiteiten staan 3 uitgangspunten centraal, gebaseerd op Defensies militaire waarden en expertise: kameraadschap, teamwork en leiderschap.

Zinvolle bijdrage
Inzet binnen Defensie doen deelnemers dan ook niet alleen voor zichzelf, maar vooral voor anderen. De MDT draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en dat maakt de samenleving sterker. Defensie beschermt wat Nederland dierbaar is in een wereld vol onrust. Vanuit die verantwoordelijkheid wil de krijgsmacht een bijdrage leveren. Op een persoonlijke missie bij Defensie leren jongeren dat ze met elkaar een samenleving maken.

Met de pilot laat Defensie zien een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke diensttijd. Ook was de week nuttig om te horen welke onderdelen van het programma jongeren aanspreken en welke niet. Aan de hand hiervan dient Defensie een voorstel in bij het ministerie van Volksgezondheid en Sport voor formele deelname vanaf 2020. Het streven is om op jaarbasis enkele honderden jongeren deel te laten nemen. De MDT krijgt absoluut geen militaire taak. Deelname is vrijwillig.

Defensie wil met de stage het draagvlak in de samenleving vergroten. In de tijd van de dienstplicht waren er altijd nieuwe groepen mensen die met het leger kennismaakten en daardoor wisten wat het inhield. Nu hebben grote delen van de maatschappij geen idee meer. Als jongeren zoals afgelopen dagen met militairen kennismaken, zijn ze volgens luitenant Nina Kreijnen, die de coördinatie van de MDT verzorgt, positief verrast. Bijvoorbeeld over hoe open militairen tijdens een verhalensessie over hun werk vertellen.

„Daarnaast willen we iets meegeven van onze waarden”, legt adjudant Drenth uit. „Hele simpele dingen. Dat je meneer zegt, u of iemand bij zijn rang noemt. Dat je allemaal samen opstaat, samen de kamer waar je hebt geslapen opruimt en dan samen ontbijt. Dat je functioneert als team, waarbij je anderen helpt. Bijvoorbeeld met een tas inpakken wanneer een ander daar iets minder snel mee klaar is als jij. Dat zijn waardes waar je altijd wat mee kan. En als mensen dan denken: misschien is dit iets voor mij, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen.”

Bron: Defensie / Telegraaf