Binnenkort ook dienstplicht voor vrouwen

De militaire dienstplicht gaat ook voor vrouwen gelden. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie gaat de wet aanpassen, schrijft ze maandag aan de Tweede Kamer. Het voorstel heeft verder weinig praktische gevolgen; de opkomstplicht is deze week precies twintig jaar geleden opgeschort en zal niet opnieuw ingevoerd worden. Nederland kent sinds 1996 een beroepsleger.

Hennis verandert de wet op verzoek van PvdA en D66. Het is een symbolische stap, maar het gaat beide partijen om de gelijke behandeling van man en vrouw. In het najaar stuurt de minister een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Aanpassingen
De wet is nu nog toegespitst op mannelijke personen met woorden zoals ‘hij’, ‘hem’ en ‘broederdienst’. Dit zal worden aangepast. Ook de Wet gewetensbezwaren militaire dienst zal een wijziging ondergaan.

Het betekent wel dat vrouwen die zeventien jaar worden net als mannen een brief over de dienstplicht zullen ontvangen. Herinvoering van de dienstplicht maakt trouwens ook geen kans in de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid is hiertegen.

Gelijke behandeling
Tot nu toe stelde Defensie dat vrouwen van de dienstplicht zijn uitgesloten door hun achterstand op de arbeidsmarkt. Hennis: “Gelet op de wens van uw Kamer, weegt naar huidig inzicht het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen zwaarder dan een eventuele achterstand op de arbeidsmarkt.”

Hoogopgeleid
Bovendien zijn vrouwen volgens de minister in vergelijking met 20 jaar geleden vrijwel even hoog opgeleid als mannen. En Defensie heeft juist hoogopgeleide specialisten nodig, schrijft ze.

Officier
Vrouwen zijn al meer dan zeventig jaar actief in de krijgsmacht. Er zijn op dit moment 3.689 vrouwen militair tegenover 38.004 mannen. Sinds eind jaren zeventig kunnen ze ook officier worden. Toen werd de Koninklijke Militaire Academie (KMA) opengesteld voor vrouwen.