Bijleveld: Europese NAVO-landen op goede weg met verhogen defensie-uitgaven

“De Europese NAVO-landen zijn op de goede weg als het gaat om het verhogen van de uitgaven voor defensie.” Dat zei minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten tijdens de bijeenkomst van NAVO-ministers van Defensie in Brussel, gisteren en vandaag.

Bijleveld kwam niet met lege handen naar de Belgische hoofdstad. Zo meldde ze haar collega’s dat Nederland structureel 1,5 miljard euro toevoegt aan de defensiebegroting. Dat betekent dat deze in 2021 gestegen is naar € 10,4 miljard. Het extra geld is met name bedoeld om de basisgereedheid van de krijgsmacht op orde te brengen en de operationele inzetbaarheid te vergroten. Naast Nederland hebben recentelijk Canada, Denemarken en Noorwegen ook aangegeven hun defensieuitgaven te verhogen. De minister gaf aan dat de budgetten na deze Kabinetsperiode nog verder moeten groeien, maar dat er lof is voor deze grote en structurele stap die Nederland nu zet.

Steun voor NAVO groeit
Ook dit Kabinet ziet de NAVO als de hoeksteen voor ons veiligheidsbeleid. Volgens een peiling, die in opdracht van de Atlantische Commissie is uitgevoerd, blijkt deze maand dat er onder de Nederlanders toenemende steun voor de NAVO is. 72% van de 985 ondervraagden vindt de NAVO van groot belang voor de veiligheid van het land. Vorig jaar lag dat percentage op 68%, in 2014 op 56%.
Commandostructuur
De defensieministers hadden een volle agenda. Zo werd een voorstel voor de nieuwe NAVO-commandostructuur besproken. Dat is nodig omdat het de NAVO beter in staat stelt alle noodzakelijke taken uit te voeren in een veranderende veiligheidssituatie. “Nederland hecht er aan dat de NAVO voldoende capaciteit heeft om de kerntaken collectieve verdediging, crisisbeheersing en coöperatieve veiligheid aan te sturen”, aldus minister Bijleveld. Cyber moet daarin ook structureel worden meegenomen. Verder vindt de minister het “positief dat niet wordt getornd aan de positie van het Joint Force Command in Brunssum”. Verschillende opties om de commandostructuur aan te passen worden nu verder uitgewerkt. In februari 2018 valt het definitieve besluit.

Afghanistan
Een ander belangrijk onderwerp in Brussel was de toekomst van de Resolute Support Missie in Afghanistan. De politieke situatie in het land blijft fragiel. Duidelijk is dat steun van de NAVO en de internationale gemeenschap nodig blijft, onder meer om de Afghaanse veiligheidstroepen te trainen en adviseren. De bedoeling is dat de Afghanen uiteindelijk professioneel en zelfstandig hun werk kunnen doen. Minister Bijleveld: “Ten opzichte van 2001 is er veel verbeterd, denk aan de verbeterde kwaliteit van Afghaanse legeronderdelen, gezondheidszorg, onderwijs en vrouwenrechten. Daaraan heeft Nederland een belangrijke bijdrage geleverd. Maar de Afghanen kunnen nog niet overal hun eigen veiligheid garanderen.” Volgens de minister is het, naast het militaire spoor, nu ook van belang dat alle strijdende partijen aan de onderhandelingstafel komen voor een politieke verzoening. “Het doel is helder: Afghanistan mag niet opnieuw vervallen tot een vrijhaven voor terrorisme. Dat is ook in het belang van Nederland.”

Het Kabinet heeft besloten de bijdrage van ongeveer 100 militairen aan de Afghanistan missie te handhaven, van een substantiële verhoging zal geen sprake zijn. “We kunnen niet alles, en moeten dit bezien in samenhang met onze bijdrage in andere missies”, aldus Bijleveld. “Maar in kwalitatieve zin leveren we een waardevolle bijdrage, zo zullen we in ieder geval een chirurgisch team gaan leveren in aanvulling op wat we al doen.”

Bron: Defensie