Bijleveld: Europees leger helpt ons niet verder

“Ik zie dat de Europese Unie voor haar defensie en veiligheid teveel naar binnen kijkt. We willen het helemaal zelf doen. Ik vind dat zorgelijk: het gaat ten koste van onze samenwerking met de NAVO. En dat terwijl NAVO en EU elkaar door samenwerking juist moeten versterken.” Deze boodschap verkondigde minister Ank Bijleveld-Schouten maandag tijdens de EU-raad Buitenlandse Zaken in Brussel.
Op de agenda stonden nieuwe PESCO-initiatieven (Permanent Gestructureerde Samenwerking). Nederland zet zich in dit kader in voor meer militaire mobiliteit in Europa. Nederland en een aantal andere lidstaten vinden het belangrijk dat ook niet-EU-leden aan sommige initiatieven kunnen meedoen. Volgens Bijleveld dreigen er nu te veel voorwaarden te worden gesteld. Dit kan de samenwerking schaden met belangrijke strategische partners van Nederland en de EU. Denk aan landen als Canada, Noorwegen, de Verenigde Staten en straks het Verenigd Koninkrijk.

NAVO moet hoeksteen blijven
Tegelijkertijd maakt Nederland zich zorgen over de richting waarin de Europese defensiesamenwerking zich ontwikkelt. “De NAVO is en blijft de hoeksteen van de Europese veiligheid”, aldus de minister. Nederland is een groot voorstander van betere defensiesamenwerking in de EU. Als die bijdraagt aan de veiligheid en de versterking van de NAVO. Daarom wil Bijleveld gezamenlijk onderzoeken waar nog meer kan worden samengewerkt. “De Franse en Duitse roep om een Europees leger helpt ons echter niet verder. Het heeft juist een negatief effect op de relatie met de NAVO.“

De minister gaf ook aan graag te willen spreken over de betekenis van Europese strategische zelfstandigheid. Samen met de vraag welke richting de Europese defensiesamenwerking moet opgaan. Voor Nederland blijven de EU én de NAVO essentieel voor de veiligheid.

Bron: Defensie (foto illustratief belgische en nederlandse militairen)