Bezorgde reacties op reorganisatie Amsterdamse politie

Dinsdag zijn de plannen bekend gemaakt over de reorganisatie binnen de Amsterdamse politie. Dit leidt tot bezorgde reacties. Agenten van gespecialiseerde diensten worden bijvoorbeeld overgeplaatst naar de wijkteams. Men is bang dat er daardoor minder werk gedaan kan worden en dat de veiligheid minder wordt.
Het gaat bijvoorbeeld om agenten bij de Dienst Infrastructuur, die zich bezighoudt met weg, water en spoor. Onder meer voor het Centraal Station. De formatie van de basisteams in de wijken gaat hiermee omhoog. Voor de Dienst Infrastructuur is het weer minder want zij behalen namelijk al jaren goede cijfers zegt Fred Driessen van politiebond ANPV. De vraag is echter wie de taken van het gespecialiseerde team gaat uitvoeren. Men vraagt zich dan ook af voor de gekozen oplossing ook de beste is.

Driehoek
De driehoek (burgemeester Femke Halsema, hoofdcommissaris van de politie Frank Paauw en hoofdofficier van justitie Jeroen Steenbrink) hebben in een brief aan de gemeenteraad aangegeven dat er op het Centraal Station een ‘nieuwe realiteit’ zal ontstaan. De inzet van agenten zal ‘onderdeel zijn van de algemene weging inzake de inzet van de beschikbare capaciteit’.

Roger van Boxtel, president-Directeur van de NS, lijkt hier niet gerust op. In de brief van de driehoek wordt namelijk niet duidelijk of de politiepost op het Centraal Station open kan blijven. Hij uit zich hier onder meer op Twitter over: ‘Die post mag niet sluiten, toch?! #NS #Burgemeester Amsterdam’. De manager van het Centraal Station, is het met Van Boxtel eens. ‘De post moet blijven. Erg belangrijk voor veiligheid van reizigers en medewerkers.’

De driehoek schreef gisteren dat de maatregelen inderdaad ‘pijn doen’. ‘Van belang is dan ook om te onderstrepen dat de driehoek deze maatregelen niet licht heeft genomen. Zij zijn het resultaat van een zorgvuldige afweging.’

Bron: AT5, Politie