Belgische Luchtmacht kampt met vertrekkende piloten

Steeds minder piloten kiezen voor een carrière bij de luchtmacht. Het leger ziet hen steeds meer de overstap maken naar de privésector. Defensie betaalt nochtans het grootste deel van de erg dure opleiding. Dot meldt de Morgen.

De afgelopen jaren zit het aantal piloten bij het Belgisch leger duidelijk in neerwaartse lijn. De daling is het markantst bij de helikopterafdeling, waar in enkele jaren tijd bijna een vijfde minder piloten aan de slag is: van 89 in 2014 naar 72 in 2018. Gelijkaardige cijfers zijn er bij de transportvliegtuigen, die het met 69 piloten moeten doen, 16 minder dan twee jaar eerder.

Bij de gevechtspiloten blijft de daling al bij al beperkt: in twee jaar tijd ging het aantal van 93 naar 88.