België: Legertop verbiedt militairen om ‘gesponsorde’ bivakmutsen van Damart te dragen

Een nieuwe kaakslag voor de militairen die straks naar Estland vertrekken om er in de bijtende koude deel te nemen aan de NAVO-operatie Forward Presence. Kledingmerk Damart zou vandaag 270 warme bivakmutsen overhandigen voor de manschappen die klagen over hun verouderd materiaal. Maar de generale staf in Evere heeft dat onverwacht verboden.

“We hebben zojuist vernomen dat, tot grote teleurstelling van de manschappen, de defensiestaf aan het eFP-detachement dat voorzien is om naar Estland te vertrekken, verboden heeft om de bivaksmuts te aanvaarden die aangeboden werden door de firma Damart”, zo luidt het in een mededeling van legervakbond ACMP.
De Belgische militairen die naar Estland gaan en daar bij temperaturen tot min 40 graden moeten opereren, moeten zich beschermen met bivakmutsen die dateren uit de Koreaanse oorlog in de jaren vijftig. Ze zijn versleten en er zitten gaten in.

Toen ze met dat nieuws naar buiten kwamen, besliste kledingmerk Damart 270 thermische mutsen aan de Belgische militairen te schenken. Gratis. Ze zouden vrijdagochtend worden afgeleverd.
Maar donderdagavond kwam er bij de basis in Marche-en-Famenne, waar de militairen die vertrekken gekazerneerd zijn, telefoon van de generale staf in Evere. De mutsen mochten in geen geval aanvaard worden.

Legervakbond ACMP spreekt over een dolksteek in de rug van de militairen. “Ik kan u verzekeren dat de manschappen er niet kunnen om lachen. Nu kregen ze eens degelijk materiaal, dan mogen ze het niet aanvaarden. Waarom is ons een raadsel”, zegt Yves Huwart van de legervakbond.
In legerkringen gaat het gerucht dat ze “geen gesponsorde mutsen mogen dragen.”

Maar dat vindt Yves Huwart van de legervakbond een flauw excuus. “De sponsoring van de marinedagen, de airshow in Kleine Brogel of de land day in Leopoldsburg wordt net aangemoedigd. Maar Damart mag aan de soldaten op het veld geen high-tech gezichtsmasker aanbieden. Het zou nochtans niet zo geweest zijn dat de naam van de firma in het groot op de mutsen staat”, zegt Huwart.
Bij Damart bevestigt men dat ze donderdagavond een telefoontje kregen dat de mutsen niet aanvaard zouden worden. Defensie regeert voorlopig niet.

De eerste militairen vertrekken volgende week naar Estland.

Bron: Nieuwsblad.be / Belgian Defence News (foto)