België krijgt cyberleger met 200 computerexperts

De afgelopen maanden verschenen al dertig vacatures voor het Cyber Security Operations Center op het hoofdkwartier in Evere, het cyberleger. Het gros van de 92 medewerkers die de militaire inlichtingendienst dit jaar mag aanwerven, zijn dan ook cyberexperts voor het CSOC. Op termijn zullen er zowat 200 cyberexperts werken, bevestigt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), schrijft De Tijd.
België moet zo veel beter gewapend zijn tegen cyberaanvallen. De cyberexperts zullen in eerste instantie militaire doelwitten verdedigen, zoals wapensystemen en communicatienetwerken. Maar met een van de grootste cyberdiensten van ons land zal Defensie haar expertise delen bij andere cyberincidenten. Defensie krijgt ook de middelen om terug te slaan als ons land wordt aangevallen.

Selor, de rekruteerder van de federale overheid waarvoor Vandeput als minister van Ambtenarenzaken ook bevoegd is, moet de cyberexperts voor Defensie zoeken. Om vooral mensen met de nodige vaardigheden, zoals kennis van hacking, te vinden, wordt soepeler omgesprongen met de diplomavereisten. “Defensie geeft de voorkeur aan profielen met technische kennis die meteen inzetbaar zijn. Via vorming en ervaring on the job kunnen die doorgroeien naar een specialistenfunctie”, stelt Vandeput.

Hoeveel – of hoe weinig – cyberexperts nu al bij het CSOC werken, is ‘vertrouwelijk’.

Bron: HetLaatseNieuws / Defensie