Amerikanen installeren zich vanaf mei op ook militaire basis Zutendaal

Het Amerikaanse leger strijkt op 1 mei 2017 opnieuw neer op de militaire basis van Zutendaal in Belgie. Bedoeling is er militair materieel, zware voertuigen en munitie te “prepositioneren”, zoals dat ook in volle Koude Oorlog gebeurde.

In de jaren zeventig bouwden de Amerikaanse strijdkrachten in Europa diverse sites uit om materieel te kunnen stockeren met het oog op een snelle interventie tegen het Warschaupact. De val van de Muur maakte dat overbodig, waarop de sites aan de gastlanden werden overgedragen. Tegen de achtergrond van de hernieuwde spanningen met Rusland heeft de Amerikaanse militaire attaché in België halfweg vorig jaar gevraagd om het gebruik van die sites te kunnen reactiveren, Zodat de NAVO zich, in geval van nood, sneller zou kunnen ontplooien in het oosten van Europa.
Concreet zullen de Amerikanen minstens tien jaar mogen blijven conform de nieuwe afspraken. Ze krijgen op termijn zicht op negentien loodsen en een gezamenlijk gebruik van het munitiedepot. Ze zullen ook gebruik mogen maken van de onderhoudscapaciteit voor voertuigen, de brandstofbevoorradingsinstallatie en een administratieve ruimte. Bovendien krijgen de Amerikanen ook expliciet de mogelijkheid om nieuwe gebouwen op te trekken.

Op 1 mei 2018 zou de site volledig operationeel moeten zijn.