Aftrap Defensienota-denktank

Op weg naar de Defensienota houdt het ministerie van Defensie een reeks bijeenkomsten. Die zijn met experts, bedrijfsleven, organisaties en andere belanghebbenden. Gisteren was de eerste op Clingendael. De bijeenkomst was besloten.
Doel van de sessies is de toekomstplannen van Defensie bij de belanghebbenden te toetsen. Daarnaast zijn ze om van hen te horen wat absoluut niet mag ontbreken in de Defensienota.
Tijdens de volgende bijeenkomsten wordt gesproken met onder andere militairen, politici en verschillende ambtenarencentrales.
Bepalende antwoorden
Minister Ank Bijleveld-Schouten opende de bijeenkomst in Clingendael. Zij wees op het belang van de sessies. “Jullie antwoorden op grote vraagstukken zijn bepalend voor de keuzes die we moeten maken voor de komende jaren”, hield ze de aanwezigen voor.
De Defensienota is de beleidsvisie van het ministerie met de plannen voor de krijgsmacht voor de komende jaren. In de nota is ook te lezen waaraan het extra geld dat Defensie krijgt wordt uitgegeven. Het budget groeit in 2018 met € 910 miljoen, in 2019 met € 1.21 miljard en in 2020 met € 1.41 miljard. Vanaf 2021 is de Defensiebegroting structureel € 1.51 miljard hoger.

De Defensienota verschijnt aan het einde van het eerste kwartaal 2018.

Bron: Defensie