Marine stuurt mijnenjager naar containerkerkhof op de Noordzee

Twee schepen van de Nederlandse marine gaan op de Noordzee helpen zoeken naar containers van MSC Zoe. Zeker vijftig containers zijn nog altijd niet gelokaliseerd.
De Koninklijke Marine doet op de Noordzee met twee schepen mee aan de zoekactie. Mijnenjager Vlaardingen en opnemingsvaartig Luymes liggen in Den Helder klaar om uit te varen. Het wachten is op beter weer.

Groots opgezette operatie
De zoek- en bergingsactie is grootscheeps opgezet. Alleen al in Nederlandse wateren doen naast de twee marineschepen tien andere zoek-, bergings- en assistentieschepen mee. Daarnaast zet de hoofdberger een onbekend aantal viskotters in om drijfvuil weg te vangen.

3D-kaarten van zeebodem
Dit 75 meter lange hydrografische opnemingsvaartuig maakt 3D-kaarten van veranderingen van de vaarwegen en de zeebodem. De bemanning bestaat uit 18 man.

Volgens de Veiligheidsregio Fryslân zijn er van de 291 overboord geslagen containers 238 containers gelokaliseerd en zijn er 7 geborgen.

De 50 meter lange Zr. Mr. Vlaardingen heeft als hoofdtaak het vrij houden van de zee, de kustwateren en de havenmondingen van explosieven. De mijnenjager zou vanaf maandagavond 24 uur in actie komen, waarna de Luymes elf aaneengesloten dagen heeft gepland voor zoekslagen.

Bron: Leeuwarder courant / Defensie (foto)