Discussie rondom Mali-missie

er komt mogelijk weer een harde confrontatie over de Nederlandse missie in Mali. De PvdA wil het liefst dat de missie verlengd wordt. De VVD wil echter koste wat het kost stoppen.
De missie in Mali loopt eind dit jaar af. Nederland is sinds 2014 actief met militairen en helikopters. Het kabinet zegt dat het vóór de zomer een besluit neemt over de eventuele verlenging.

De VVD kamerleden zien de meerwaarde van de missie niet. Bovendien is het de vraag of Defensie, dat op haar tandvlees loopt, een verlenging wel aan kan. Defensie kampt al jaren met tekorten door de jarenlange bezuinigingen en verschillende missies. Gemechaniseerde brigades moeten nu al te voet oefenen omdat de voertuigen in Mali staan.
De PvdA is juist overtuigd van het goede werk dat de Nederlandse militairen daar in VN-verband doen.

Internationale druk
Bij de PvdA is men gevoelig voor druk uit de internationale gemeenschap. Eerder vroeg Frankrijk, het land dat de meeste militairen in Mali heeft, al om verlenging van de Nederlandse missie. Vorige maand riep secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties bij een bezoek aan ons land minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) nog op om te blijven en vooral met helikopters actief te blijven.
Koenders is de oud leider van de VN-missie in Mali. Hij vindt de missie belangrijk om te voorkomen dat economische vluchtelingen vanuit West-Afrika de oversteek naar Europa maken. ,,Instabiliteit in regio’s nabij Europa heeft ook directe gevolgen voor onze eigen veiligheid en economische belangen.”
Ook bij Defensie klinkt dat het ‘Bert is die wil blijven’. Eerder zei minister Jeanine Hennis van Defensie al: ,,Aan het uithoudingsvermogen van onze mensen en materieel zitten ook grenzen.”

Ministers en Cds Mali_Noventas by MinDef

Gevechtsheli’s
De hoofdtaak van de Nederlanders in Mali is het verzamelen van inlichtingen, waarvoor ze ook de vier Apache gevechtsheli’s en drie Chinook transporthelikopters gebruiken.

Compromis
Mogelijk stevenen VVD en PvdA af op een compromis waarin de missie formeel niet verlengd wordt, maar wel zorgvuldig – en dus langdurig – wordt afgebouwd. Zo kunnen beide coalitiepartijen het aan hun achterban verkopen zonder gezichtsverlies te leiden. ,,Je kunt niet zomaar alles achterlaten en vertrekken, zoals de VVD het liefst wil”, zegt een PvdA’er.

Eerder werd nog gespeculeerd dat Mali onderdeel was van een deal die de coalitie sloot rond de Nederlandse bombardementen op IS in Syrië. De PvdA was daar lange tijd mordicus tegen, terwijl de VVD graag wilde dat de F-16’s ook boven Syrië ingezet zouden worden. In ruil voor de steun van de sociaaldemocraten, zouden de liberalen instemmen met verlening van de Mali-missie, zo klonk het toen. Het bestaan van zo’n deal wordt nu door beide partijen ontkend.

Bron: AD / Defensie