13 militairen dienen klacht in tegen Defensie

Dertien militairen en ex-militairen dienen vandaag een klacht in tegen hun eigen werkgever omdat ze de seksistische opmerkingen en discriminerende ‘grappen’ zat zijn. De militairen werken bij verschillende afdelingen binnen de krijgsmacht, maar hebben het gevoel dat ze niet veilig kunnen werken.

Officiële klacht
Deze mensen willen serieus worden genomen en kunnen werken in een veilige omgeving
De militairen hebben zo genoeg van de vaak ‘grappig’ bedoelde, maar denigrerende opmerkingen, dat ze zich de afgelopen maanden beklaagden bij het Multicultureel Netwerk Defensie en advocaat Michael Ruperti. Hij stapt nu namens dertien ontstemde (oud-)militairen naar de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht om een officiële klacht in te dienen.

Onderhuids gevoel
Volgens Ruperti is het moeilijk om strafrechtelijk iets tegen de opmerkingen te doen. ,,Het is soms op het randje van discriminatie, maar veel vaker wordt het onderhuids gevoeld. Tegen iemand die zegt ‘je doet weer emotioneel’ kun je geen aangifte doen, maar een vrouw die dat verwijt krijgt voelt zich wel gedenigreerd.”
Machocultuur
De klachten van de militairen staan niet op zich. Het leger krijgt vaker het verwijt vooral een mannenbolwerk te zijn waar een machocultuur heerst. Vooral groepen die in de minderheid zijn, zoals vrouwen, homo’s en allochtonen kunnen het er moeilijk hebben.

Defensie wil weten wat er precies aan de hand is en liet in kaart brengen hoe de sfeer is tussen militairen en hoe minderheden zich staande houden. Morgen maakt het Sociaal en Cultureel Planbureau de resultaten bekend van een steekproef onder 8300 personeelsleden en tientallen interviews.

Bron: Ad