Border Security Team naar Griekenland

Personeel van de Koninklijke Marechaussee, de Koninklijke Marine en van andere Defensieonderdelen maakt vanaf begin volgende maand deel uit van het Border Security Team. Met medewerkers van de Zeehavenpolitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst werkt het team tot en met juni vanaf het Griekse Chios. Dit meldden de ministers Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie, Bert Koenders van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff vandaag per brief aan de Tweede Kamer.

Kwartiermakers

Hennis en Dijkhoff bezochten vorige maand nog Griekenland om te praten over de migratieproblematiek. Actie vanuit Nederland liet niet lang op zich wachten. Sinds 4 januari bereidt een team van 26 Nederlandse kwartiermakers de komst van het Border Security Team voor. “Sinds onze binnenkomst zijn we druk met het leggen van contacten”, legt hoofd BST majoor Jos Klappe uit.

Zijn teamleden bezochten onder anderen de burgemeester, het hoofd van de lokale politie en het hoofd migratie van Chios. “Daarnaast hebben we diverse contracten afgesloten voor onder meer onze slaapplaatsen en het vervoer van en naar de werklocatie. Ook richtten we een stafbureau in, dat tevens functioneert als operatiecentrum van het BST. Het is mooi om te zien dat de medewerkers enorm gemotiveerd en al operationeel aan de slag zijn”, aldus Klappe.

Hoofdtaken BST

BST-leden hebben als hoofdtaken het screenen, registreren, debriefen en identificeren van migranten. Dit gebeurt in een zogenoemde hotspot, een aanmeldcentrum voor migranten. Ook voert het team grenscontroles uit op zee en aan de landzijde van het Griekse eiland, brengt migratiestromen in kaart en onderkent signalen van mensensmokkel. Indien nodig valt het BST nog uit te breiden.

Inzet op verzoek

Hennis: “Het BST is een nieuw instrument dat, door krachten te bundelen, de Europese grensbewaking verder versterkt. Mooi dat Nederland het team ten tijde van het EU-voorzitterschap binnen Frontex inzet.” Dit gebeurt overigens op verzoek van zowel dit agentschap als het EU-ondersteuningsbureau voor asielzaken. De eenheid opereert onder de vlag van Frontex dat de lidstaten bij het bewaken van de buitengrenzen ondersteunt.

Herplaatsing binnen Europa

De hoge instroom van illegale immigratie via de zuidelijke Europese buitengrenzen zorgt immers voor een groeiende behoefte aan versterking van de grensbewaking. Daarnaast is een goede screening, registratie en identificatie van belang met het oog op herplaatsing van migranten binnen Europa.