Nieuw zilveren erekoord voor Libanongangers

Militairen van het ‘Qana-detachement’ van 44 Pantserinfanteriebataljon vochten in 1979 voor hun leven, raakten gewond en werden gegijzeld. Voor hun uitzonderlijke optreden tijdens de VN-missie in Libanon (UNIFIL) ontvingen 18 van hen zaterdag als eerste het nieuwe zilveren erekoord. 5 anderen nemen het op een ander moment in ontvangst.

mulderfotografie-31
Bron: Veteraneninstituut

Het koord hoort bij de Sculptuur Operationeel Optreden (SOO). Deze ontvingen de militairen al op 21 oktober 2011 van toenmalig Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Rob Bertholee. Zijn opvolger Mart de Kruif reikte vandaag het nieuwe Defensieversiersel uit op het Veteraneninstituut in Doorn. De Kruif: “De belangrijkste gronden daarvoor waren discipline, professionaliteit, kameraadschap en opofferingsbereidheid. Om de sculptuur ook zichtbaar te maken op het uniform, heb ik onlangs besloten hieraan een zilveren erekoord toe te voegen.”

Zwaar onder vuur
Het betreffende, gewelddadige incident vond plaats op 22 augustus 1979 bij het Libanese plaatsje Qana. Die dag viel een PLO-militie een post aan van VN-militairen uit Fiji. Het Nederlandse peloton werd bij aankomst direct zwaar onder vuur genomen met kleinkaliberwapens, mitrailleurs en antitankwapens. Ze schoten terug met al hun wapens, waaronder de .50-mitrailleurs op de DAF YP-pantserwagens. Tijdens het gevecht raakten 3 Nederlanders gewond. 2 van hen werden door collega’s in veiligheid gebracht terwijl de kogels ze om de oren vlogen. Ook bij de tegenstander vielen gewonden.

Nadat de militie de VN-post innam, werden de Fiji-militairen als schild gebruikt. De Nederlanders staakten hierop het gevecht en werden gegijzeld. Wat volgde, waren uren met mishandelingen, vernederingen en bedreigingen. De tegenstander was met name op zoek naar de .50-schutters, maar niemand van de Nederlanders trok z’n mond open. Uiteindelijk werden ze toch vrijgelaten.

Juiste hout gesneden
De Kruif: “Uw optreden getuigt van kameraadschap en opofferingsgezindheid. Dit zijn universele kernwaarden die ook nu nog steeds van belang zijn. U heeft laten zijn dat u uit het juiste hout bent gesneden. Aan mij de eer om u de uiterlijke versierselen toe te kennen. Het mag tenslotte worden gezien dat u het SOO heeft verdiend.”

mulderfotografie-48
18 Libanongangers kregen zaterdag het zilveren erekoord, 5 op een later tijdstip.
Bron: Veteraneninstituut

Waarom een zilveren erekoord?

Het systeem van Defensieonderscheidingen kent verschillende erekoorden en andere blijken van waardering. Neem de rode erekoorden (blauwe voor de marine) die militairen kunnen krijgen voor ‘loffelijk handelen’ op een manier die uitgaat boven wat van iemand verwacht mag worden. Of het gevechtsinsigne voor deelname aan een militaire operatie onder gevechtsomstandigheden. Waarom nu dan ook nog een zilveren erekoord?

Luitenant-kolonel Corstiaan de Haan, hoofd sectie Ceremonieel en Protocol, legt het uit: “We ontvingen geluiden van commandanten uit missiegebieden dat er behoefte was aan iets dat meer recht doet aan bepaald optreden. Het rode erekoord kan je ook in Nederland verdienen en het gevechtsinsigne betekent dat je je werk bleef doen onder vuur. Het zilveren erekoord onderscheidt zich van rood doordat rekening wordt gehouden met de verzwarende operationele omstandigheden. Ten opzichte van het gevechtsinsigne zit het verschil hem in het uitzonderlijk handelen tegenover ‘gewoon’ je werk doen onder gevechtsomstandigheden.”