Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden defensiepersoneel

Defensie en de vakbonden zijn gisteren tot een nieuw onderhandelaarsresultaat gekomen. Dit is over de periode 1 januari 2025 tot 1 september 2026. Het huidige akkoord met 7% loonsverhoging loopt 31 december af. Het nieuwe onderhandelaarsresultaat bevat opnieuw 7% loonsverhoging: 5% per 1 januari en 2% met ingang van 1 januari 2026. Daarnaast is er dit jaar een eenmalige uitkering en volgend jaar weer een. In de maanden oktober, november en december is er een extra incidentele loonsverhoging van 5%.

De prijzen stijgen en de veiligheidssituatie in de wereld verslechterd. Defensie en de vakbonden willen zich daarom in dit akkoord richten op de primaire arbeidsvoorwaarden en maatregelen die de inzet van militairen en burgermedewerkers bij Defensie erkennen en waarderen. De belangrijkste punten uit het zogeheten onderhandelaarsresultaat staan in dit bericht. Het volledige onderhandelaarsresultaat is als bijlage toegevoegd.

De vakbonden leggen het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket met een positief advies voor aan hun leden. Als de leden ermee instemmen, dan is het pakket op 2 juli 2024 definitief. Defensiemedewerkers die lid zijn van een vakbond, kunnen een stem uitbrengen.    

Afspraken

Vanaf 1 januari 2025 is voor iedere defensiemedewerker een loonsverhoging van 5% voorzien. Per 1 januari 2026 is er opnieuw 2% loonsverhoging. Naast deze loonsverhogingen kan het defensiepersoneel, bij goedkeuring van het resultaat, het volgende verwachten:

  • Een eenmalige uitkering van € 500,- bruto in september 2024;
  • Een eenmalige uitkering van € 350,- bruto in juli 2025;
  • Een incidentele loonsverhoging van 5% in de maanden oktober, november en december 2024;
  • Een verhoging van de tegemoetkoming woon-werkverkeer naar 23 cent per kilometer per 1 januari 2025.

Staatssecretaris Christophe van der Maat, die het personeelsdossier in zijn portefeuille heeft, over het resultaat. “Ik ben blij dat we opnieuw in staat zijn ruim op tijd een nieuw onderhandelaarsresultaat af te sluiten. Ditmaal zelfs met een plus ook nog voor het lopende jaar. Met dit goede resultaat kunnen we nu nog meer werk maken van het behoud én aantrekken van extra personeel.”

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten