Defensie blijft investeren in wetenschap, technologie en innovatie

Technologie en innovatie maken meer en meer het verschil tussen het winnen en verliezen van oorlogen. Een kennisvoorsprong en continue innovatie geven daarbij de doorslag. Nederland moet hier dus in blijven investeren. Defensie doet dat door in te zetten op 5 zogeheten focusgebieden. Dat schreef staatssecretaris Christophe van der Maat gisteren aan de Tweede Kamer.

Om een voorsprong te kunnen behalen en een sterke internationale positie te bemachtigen, is het nodig om een focus te kiezen. De focusgebieden, of NLD-gebieden, zijn technologieën die als militaire capaciteiten bijdragen aan ontwikkelingen op het gebied van industrie en kennis. Defensie kiest er onder meer voor om zich te richten op intelligente (onbemande) systemen. De ontwikkeling en inzet hiervan neemt wereldwijd toe en wordt steeds bepalender in het militaire optreden. Dit is nu vooral te zien in Oekraïne. Maar ook in het conflict met de Houthi’s worden goedkope militaire en civiele drones gebruikt. Samen met de industrie gaat Defensie de productie van onbemande voertuigen dit jaar nog verhogen.

De andere focusgebieden zijn: sensoren, slimme materialen, ruimtevaart en quantumtechnologie. 

De Nederlandse industrie en kennisinstellingen zijn sterk op deze 5 gebieden. Daarmee maken ze het verschil in de veiligheidsvraagstukken van vandaag en morgen. Samen met hen zorgt Defensie voor doorontwikkeling, versnelde innovaties en implementatie.

Naast deze 5 blijft de maritieme sector belangrijk voor Defensie. De organisatie werkt hier intensief mee samen. Daar komen veel Nederlandse innovaties uit voort.

Samenwerken en kennis opbouwen

Defensie werkt regionaal samen met bedrijven en kennisinstellingen en zal dit de komende periode verder uitbreiden. Daarnaast versterkte Defensie het afgelopen jaar de algehele basiskennis die specifiek is voor de organisatie, maar ook voor nieuwe thema’s. De partners waar het om gaat zijn TNO, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en het Maritiem Research Instituut Nederland (Marin).

De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) brengt dit jaar een advies uit over defensieonderzoek en –innovatie. Defensie gaat die adviezen integreren in haar (nieuwe) kennis- en innovatiebeleid.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten