Ollongren over cyberdreiging: “Essentieel dat NAVO-landen verdediging versterken”

NAVO-landen hebben dagelijks te maken met cyberaanvallen vanuit Rusland, Iran en Noord-Korea. Alleen door nauwere samenwerking met elkaar en het bedrijfsleven kan het bondgenootschap deze cyberdreiging effectief adresseren. Dat zei minister Kajsa Ollongren op de Cyber Defence Pledge Conference in Den Haag. Aanwezig waren vertegenwoordigers van alle lidstaten en NAVO-partnerlanden.

Cyberdreiging reikt verder dan het digitale slagveld. Het strekt zich uit tot het verspreiden van desinformatie en het manipuleren van de publieke opinie. Dit benadrukt het belang van een sterke digitale verdediging die verder gaat dan alleen technische maatregelen. “We zijn niet slechts toeschouwers; we zijn doelwitten en daarmee ook verdedigers,” aldus Ollongren. “Het is essentieel dat we onze verdediging versterken en standvastig blijven om niet alleen onze netwerken, maar onze gehele levenswijze te beschermen.”

Samenwerking en kennis delen

De minister wees op de noodzaak van gezamenlijke trainingen en het delen van kennis en personeel om de weerbaarheid tegen cyberaanvallen te verhogen. “Veel vitale functies in onze samenleving zijn in handen van de private sector. Zonder hun actieve medewerking zijn onze digitale grenzen kwetsbaar,” voegde ze toe.

Zo kunnen NAVO-landen bedrijven en andere organisaties meer aanmoedigen om kennis te delen over zwaktes in digitale systemen. In Nederland gebeurt dit al onder leiding van het Nationaal Cyber Security Centrum. Ollongren sloot af met een oproep tot actie: “Het is tijd om van woorden naar daden over te gaan. Laten we onze krachten bundelen, onze digitale domeinen beschermen en onze gezamenlijke cyberweerbaarheid versterken.”

Nederlandse organisatie

Nederland was voor het eerst organisator van de Cyber Defence Pledge Conference. Dit gebeurde in samenwerking met Roemenië. Naast alle NAVO-lidstaten waren deze conferentie voor het eerst ook vertegenwoordigers van 18 partnerlanden aanwezig, waaronder Oekraïne, Moldavië, Zuid-Korea en Japan.

Om tot nauwere samenwerking te komen, waren er op de conferentie verschillende rondetafelgesprekken en paneldiscussies. Hierbij spraken militaire, politieke en technische experts over hoe om te gaan met toekomstige cyberdreigingen. Aan bod kwamen onderwerpen als de toepassing van AI bij cyberoperaties, de cyberveiligheid van zeehavens en het tegengaan van (des)informatiecampagnes.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten