Parlementariërs bij landmacht en cybercommando

Meerijden in gevechtsvoertuigen en zien hoe militairen vanuit loopgraven het zogenoemde nabijgevecht voeren. Het is bepaald geen dagelijkse kost voor Tweede Kamerleden. Zelfs niet als het gaat om de Vaste Commissie voor Defensie. Een delegatie daarvan was gisteren te gast bij 13 Lichte Brigade in Oirschot. De parlementariërs stelden zich daar eveneens op de hoogte van ontwikkelingen bij het Defensie Cyber Commando.

Lichte en snelle (gepantserde) wielvoertuigen vormen de ruggengraat van 13 Lichte Brigade. Die maken dat de landmachteenheid over grotere afstanden snel inzetbaar is. Voor gevechts- of vredesoperaties of inzet bij rampen en calamiteiten wereldwijd. Maar ook voor het uitvoeren van ceremoniële taken en het ondersteunen van civiele autoriteiten in Nederland. De brigade is sinds een jaar onderdeel van de 10e Duitse Pantserdivisie.

Robotica

Behalve de oefening te velde kregen de Kamerleden ook alles te horen over de eenheid die zich binnen de brigade bezighoudt met robotica en autonome systemen. Hiermee ontwikkelt Defensie methoden om hetzelfde werk met minder mensen te doen. Een voorbeeld is het innovatieve systeem MilRem. Dit op afstand bestuurbaar rupsvoertuig is bestemd voor meerdere taken. Zoals op het gebied van transport of bij verkenningen. Ook dient het als wapenplatform.

Cyberrange

De cyberuitdagingen van de toekomst hadden eveneens de volle aandacht van de commissie. Het Defensie Cyber Commando levert digitale slagkracht voor de krijgsmacht. De parlementariërs kregen inzicht in de ontwikkelingen van het commando, zoals groei en taakstelling. Een demonstratie van een militaire cyberoperatie was eveneens onderdeel van het programma.

De specialisten namen de Kamerleden verder mee in de ontwikkeling van cyberrange. In deze digitale trainingsomgeving zijn verschillende scenario’s te beoefenen. Defensie ontwikkelde cyberrange samen met telecom- en ICT-bedrijf KPN en kennisinstituut TNO. KPN’s kennis over actuele dreigingen en daadwerkelijke incidenten wordt bijvoorbeeld verwerkt in een virtuele oefenomgeving. Want hoe realistischer, hoe effectiever een training is.

Met het bezoek aan Oirschot kreeg de VCD een goed beeld hoe Defensie zich samen met Nederlandse bedrijven en kennisinstituten voorbereidt op het gevecht van overmorgen.

Over de commissie

De VCD heeft 29 leden. De commissie behandelt onderwerpen die gaan over het materieel en personeel van Defensie. En dus ook over Nederlandse deelname aan vredesoperaties. De leden overleggen regelmatig met de minister. Ze gaan ook geregeld op werkbezoek bij de militaire organisatie.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten