Koninklijke Marechaussee niet zorgvuldig geweest in ontslagzaak

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is niet zorgvuldig geweest in een ontslagzaak van een onderofficier. Dat is de conclusie van een onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van dhr. mr. Harm Brouwer. De onderofficier was per 1 januari 2023 ontslag aangezegd vanwege wangedrag. Kort hierna benam hij zich van het leven.

Deze heftige gebeurtenis heeft een enorme schok en veel verdriet veroorzaakt bij familie, vrienden en collega’s. De commissie heeft op verzoek van Defensie onderzoek gedaan naar de zorgvuldigheid van het ontslag, zodat de KMar daar waar nodig werkwijzen en procedures kan verbeteren.

De commissie heeft niet onderzocht of er een mogelijk causaal verband bestaat tussen het ontslag en het zich van het leven benemen door de onderofficier. Bij de beoordeling van het ontslag is ook niet gekeken naar het functioneren van individuele medewerkers binnen de KMar, maar naar het functioneren van de organisatie als werkgever.

De belangrijkste conclusie van de onderzoekscommissie is dat weliswaar de juiste procedures voor de behandeling van het voorval zijn gevolgd. De KMar is echter tekortgeschoten bij het uiteindelijke besluitvormingsmoment in organisatie en werkwijze. Het ontbreekt in het besluit aan de nodige zorgvuldigheid, evenredigheid en vereiste motivering. De commissie constateert evenwel dat betrokkene een aantal zaken is aan te rekenen. Er wordt ook geconstateerd dat degenen die melding hebben gedaan door Defensie weinig gesteund zijn. Tenslotte geeft men aan dat de direct leidinggevenden waardering verdienen voor de zorg en aandacht die zij aan de onderofficier hebben gegeven tijdens zijn schorsing en na zijn ontslag.

Het onderzoek sluit af met een aantal aanbevelingen voor Defensie. Die aanbevelingen moeten er voor zorgen dat in de toekomst bij het opleggen van zware rechtspositionele maatregelen, het proces zorgvuldiger verloopt. Defensie heeft de Tweede Kamer per brief gemeld de aanbevelingen van de commissie mee te nemen in lopende verbetertrajecten.

Defensie wil de medewerkers die de melding hebben gedaan hiervoor bedanken. Door te melden hebben zij de organisatie beter willen maken en Defensie heeft hen hierin onvoldoende gesteund. Dit rapport maakt opnieuw emoties los. Defensie wenst de nabestaanden en iedereen die dichtbij de onderofficier heeft gestaan veel sterkte met de verdere verwerking van het verlies.

Hulp nodig?

Suïcidale gedachten? Neem contact op met zelfmoordpreventie via 0800-0113.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten