Plan voor nieuwe pijpleiding tussen Klaphek en Best ter inzage

Het plan voor de nieuwe kerosinepijpleiding tussen Klaphek en Best ligt vanaf afgelopen vrijdag voor iedereen ter inzage. Ook een voorstel voor een onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de directe omgeving en het milieu is nu openbaar. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen op inloopbijeenkomsten vragen stellen en hun mening geven. 

De 67 kilometer lange leiding tussen Klaphek en Best is van groot belang voor Nederland en de NAVO. In de ondergrondse pijpen wordt brandstof vervoerd naar militaire vliegvelden in Nederland. Het pijpleidingennetwerk is ook verbonden met andere NAVO-bondgenoten in Europa en met Schiphol.

Maar de bestaande pijpleiding is gedateerd. Het stelsel werd aangelegd in 1954. Inmiddels zijn de buizen aan vervanging toe.

Daarnaast is de omgeving van de pijpleiding in de afgelopen 70 jaar sterk veranderd. Defensie wil de buizen daarom ook verplaatsen om het netwerk toekomstbestendig te maken.

Bijeenkomsten in januari en februari

Het plan voor de pijpleiding en het voorstel voor milieu-onderzoek zijn tot 29 februari te bekijken. De informatie staat in de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

In het document wordt uitgebreid beschreven waarom de nieuwe pijpleiding wordt aangelegd. Daarnaast wordt tot in detail uitgelegd hoe het onderzoek naar de milieueffecten zal verlopen.

Iedereen kan vragen stellen over de notitie op speciale inloopbijeenkomsten. Deze zijn op 25, 30 en 31 januari op verschillende locaties in het gebied rondom de pijpleiding. Ook is er op 8 februari een online bijeenkomst. De deelnemers krijgen niet alleen informatie, maar kunnen ook hun eigen zienswijze op het project indienen.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten