Luchtmachtopleiding met versoepelde toelating op MBO-instelling

Gisteren startte er een nieuwe opleiding binnen het vakgebied Communicatie en Informatie Systemen (CIS). Dat gebeurt op een MBO-instelling in Den Bosch en in nauwe samenwerking met de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL). De eisen voor toelating tot de opleiding zijn versoepeld. Het doel is om meer mensen op te leiden.

Het gaat om een vaktechnische opleiding (VTO) voor onderofficieren. Ze leren onder meer om telefonie-, radio- en satellietverbindingen tot stand te brengen en te onderhouden.

Tot nu toe was deze opleiding alleen beschikbaar bij de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL). Het aantal plekken was daardoor te beperkt. 

Door de nieuwe samenwerking kunnen er meer leerlingen aan de opleiding beginnen. Deze maand gaan er 42 van start aan het ROC Koning Willem I College in Den Bosch. Dat is een regionaal opleidingscentrum met verschillende MBO-opleidingen. In september volgt er nog een groep van ongeveer 40 leerlingen. 

Versoepelde toelating

Door de groei van Defensie is er een grote behoefte aan meer personeel. Met de opleiding aan het ROC Koning Willem I College denkt de luchtmacht de komende jaren honderden extra technici op te leiden.

Er komen niet alleen meer plekken. Ook de toelating tot de CIS-opleiding voor onderofficieren wordt versoepeld. Als zij niet de juiste vooropleiding hebben, kunnen ze een schakelprogramma volgen. Daardoor is de toelaatbaarheid en daarmee de instroom van nieuw personeel te vergroten.

Mond-tot-mondreclame

De nieuwe onderwijslocatie kan verder helpen bij het werven van personeel onder jongeren. Volgens projectleider Rene Derksen is de aanwezigheid van militairen op een MBO goed voor de aantrekkingskracht van Defensie.

“We hopen op mond-tot-mondreclame”, aldus Derksen. “De militairen zitten straks in de kantine met medestudenten die andere reguliere MBO-opleidingen binnen het ROC volgen. Hun verhalen kunnen jongeren helpen om uiteindelijk de stap te zetten richting een baan bij Defensie. Met dit traject laat de Koninklijke Luchtmacht zien midden in de maatschappij te staan.”

Bron: defensie.nl

Defensie levert circa 25 militairen voor steunverlening in Maastricht. Zij gaan Rijkswaterstaat helpen, zodat er een tijdelijke dam gemaakt kan worden. Defensie komt hiermee tegemoet aan een verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Gerelateerde berichten