Maritieme missie in Straat van Hormuz onder leiding van België en Nederland

België en Nederland voeren vanaf gisteren een half jaar het commando over de European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASoH). Deze Europese maritieme missie is in 2020 gestart vanwege oplopende spanningen in de Golfregio. EMASoH richt zich op het verminderen van die spanningen. Door een beeld op te bouwen van wat er gebeurt in de regio, draagt de missie ook bij aan een veilige doorvaart voor civiele schepen.

België levert tot en met 6 juni de commandant, terwijl Nederland verantwoordelijk is voor diens plaatsvervanger. Zij nemen de taken over van Italië. Dit land voerde tot gisteren het commando over de Europese missie. De overdracht speelde zich af op de Franse marinebasis in Abu Dhabi.

De commandowissel heeft ook invloed op de omvang van de Nederlandse delegatie. Die stijgt van 2 naar 7 militairen. Naast de plaatsvervangend commandant gaat het onder meer om stafofficieren. De Belgische delegatie telt 8 man.

9 Europese landen

Bij EMASoH zijn 9 Europese landen betrokken. Hiervan maken er 2 alleen deel uit van de diplomatieke tak van de missie. Dat zijn Duitsland en Portugal. Naast België, Nederland en Italië zijn Denemarken, Frankrijk, Griekenland en Noorwegen betrokken bij zowel de diplomatieke als de militaire tak, Operation Agenor.

EMASoH kan voor het uitvoeren van de taken een beroep doen op het Franse fregat FNS Languedoc. Ook kan een Frans militair patrouillevliegtuig worden ingezet. In de afgelopen maanden waren tal van andere Franse en Italiaanse schepen actief voor de missie.

Nederland neemt deel aan EMASoH voor het internationale recht op vrije doorvaart en doortocht. Hiermee wordt de internationale rechtsorde bevorderd.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten