Militairen en waterschappen inspecteren de dijken

Meer dan 30 militairen en 200 medewerkers van waterschappen inspecteerden de afgelopen week de regionale waterkeringen. Dat deden ze in en rond Oudewater en in delen van Lopik, IJsselstein, Vlist, Haastrecht en Gouda. Ze oefenden een scenario waarin het langdurig en extreem regent. Daardoor ontstaat kans op wateroverlast en dijkdoorbraken.

De militairen en dijkwachten inspecteerden de dijken te voet in meerdere rondes. Dit gebeurde zowel overdag als ’s avonds. Ze zochten naar (gefingeerde) zwakke plekken en scheuren in de regionale waterkeringen.

Daarnaast namen ze maatregelen op plekken waar water de dijken (zogenaamd) dreigde te ondermijnen. Ook oefenden ze met het plaatsen van tijdelijke pompen, het sluiten van sluizen en het leggen van zandzakken op dijken die verzwakt waren.

Crisissituaties

Waterschappen kunnen in crisissituaties een beroep doen op Defensie voor ondersteuning. Door samen te oefenen zijn ze goed voorbereid op een echte crisis. Het kan dan gaan om periodes van hoogwater, bij wateroverlast maar ook tijdens extreme droogte. Een voorbeeld daarvan is de ondersteuning die militairen boden bij de wateroverlast in Limburg.

De meerdaagse crisisoefening ‘IJssel’ was georganiseerd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, samen met Defensie en de gemeente Oudewater.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten