Marine houdt met mijnenjager vitale infrastructuur op Noordzee in de gaten

De marine patrouilleert medio december met mijnenjager Zr.Ms. Zierikzee op de Noordzee. Dit gebeurt in een coalitie van gelijkgestemde landen, die samen de Joint Expeditionary Force (JEF) vormen. Dit samenwerkingsverband houdt ook de Oostzee in de gaten. De Noord-Europese partners bouwen tijdens patrouilles een beeld op van activiteiten op zee en schrikken kwaadwillende partijen af.

De JEF reageert zelfstandig op mogelijke dreiging. Het is voor het eerst dat deze macht wordt geactiveerd. Dat gebeurt op last van de ministers van Defensie van alle 10 de JEF-landen. Afgelopen dinsdag kwamen ze dit overeen.

De bedoeling is spionage en sabotage tegen te gaan. Denk aan het aftappen van internetkabels en het vernielen van gasleidingen die op de zeebodem liggen. Ook windmolenparken kunnen een doel zijn voor kwaadaardige praktijken. Vliegtuigen van de Nederlandse Kustwacht observeren eveneens deze periode de Noordzee.

Bewust van dreiging

De overheid is zich bewust van de dreiging die zich richt op vitale infrastructuur. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten MIVD en AIVD waarschuwden eerder dit jaar al voor Russische spionageschepen. Die zouden voorbereidingen treffen voor spionage en sabotage. Sindsdien heeft de marine dergelijke schepen gemonitord en geëscorteerd, in samenwerking met de kustwacht.

In juli maakte het kabinet bekend dat Defensie een vaste taak op de Noordzee krijgt bij het in kaart brengen van de dreiging op de Noordzee en het escorteren van eenheden van niet-NAVO landen, wanneer daar aanleiding voor is. Dat doet de marine in nauwe samenwerking met de kustwacht. Voor het veilig houden van de vitale infrastructuur is echter meer nodig dan alleen een militaire reactie. Ook andere ministeries en civiele partijen hebben een rol. Daarom wordt nu een strategie uitgewerkt onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Internationaal

Omdat de vitale infrastructuur niet stopt bij het Nederlands deel van de Noordzee, werkt de marine samen met andere landen. Behalve de JEF, patrouilleren vanuit de NAVO de beide noordelijke vlootverbanden geregeld in de Noord- en Oostzee voor beeldopbouw en afschrikking.

Het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Tromp en mijnenjager Zr.Ms. Vlaardingen maken momenteel deel uit van die vlootverbanden.

Bron: defensie,nl

Gerelateerde berichten