Nederland zoekt aansluiting bij internationale organisatie OCCAR

Nederland wil lid worden van de internationale organisatie voor samenwerking bij het beheer van Defensiematerieelprojecten, OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement). Minister Kajsa Ollongren heeft de Tweede Kamer hier donderdag over bericht.

Toetreding tot OCCAR is een belangrijke stap om de Europese defensiesamenwerking te versterken en de Nederlandse Defensie industrie goed te positioneren. Dat is hard nodig door de oorlog in Oekraïne en de krapte op de defensiemarkt.

OCCAR is een Europese organisatie die defensiematerieelprojecten beheert. België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn al lid.

Voordelen van het lidmaatschap

De Russische oorlog in Oekraïne en de toenemende dreigingen en conflicten wereldwijd onderstrepen het belang van een sterke Europese industriële basis. Het kabinet wil daarom dat Nederland een voortrekkersrol speelt om Europese defensiesamenwerking aan te jagen. Het lidmaatschap van OCCAR past binnen die ambitie.

Door lagere kosten en betere efficiëntie vergroot de organisatie de Europese samenwerking tussen deelnemende landen bij de ontwikkeling en aanschaf van nieuwe wapensystemen. Nederland houdt zo aansluiting bij de belangrijkste Europese partners en kan versneld materieelprojecten realiseren. Daarnaast kan Nederland gemakkelijker deelnemen aan projecten die worden beheerd door OCCAR. Verder krijgt de Nederlandse industrie de kans mee te dingen naar Europese projecten, ook als Nederland daar zelf niet aan deelneemt. Het NIDV (Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid) steunt het voornemen van Nederland om lid te worden.

Het voornemen tot toetreding wordt door (de leden van) OCCAR beoordeeld. Voor de daadwerkelijk toetreding doorloopt Nederland een parlementaire verdragsprocedure.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten