Hartman neemt leiding over het Commando Materieel en IT

Viceadmiraal Jan Willem Hartman is sinds donderdag de nieuwe commandant van het Commando Materieel en IT (Commit). Tijdens een ceremonie op Kamp Soesterberg volgde hij zijn ranggenoot Arie Jan de Waard op, die Defensie na 41 jaar verlaat. Het was de eerste commandowisseling bij Commit, tot april van dit jaar Defensie Materieel Organisatie (DMO) geheten.

De Waard was sinds 2015 directeur van DMO en sinds april van dit jaar de commandant van Commit. Dit Defensieonderdeel zorgt ervoor dat militairen met modern, robuust en veilig materieel en goede IT kunnen werken.

Bij Commit werken ruim 6.000 burgers en militairen. Hartman heeft deze mensen nu onder zijn hoede.

Bijna wegbezuinigde organisatie

Hij beloofde de huidige missie en koers van Commit voort te zetten. Vanwege de benodigde hoeveelheid materieel en IT en de snelheid van technologische en sociale ontwikkelingen is daarbij verdergaande nationale en internationale samenwerking absoluut noodzakelijk, onderstreepte Hartman. “Alleen zo slagen we in onze missie.”

In zijn toespraak zwaaide Hartman De Waard lof toe: “Je maakte van een bijna wegbezuinigde organisatie een robuust commando. En dat alles op de voor jou kenmerkende wijze; met visie, volharding en altijd op zoek naar iets nieuws en iets beters. Binnen Commit wordt met respect en waardering over je gesproken.”

Drastisch verminderd

In 2015 was de situatie heel anders. De Waard schrok destijds van wat hij aantrof. “Wat een achterstallig onderhoud; wat een roofbouw op DMO… Wat een wonder dat er met de toenmalige bezetting nog zoveel output werd gegenereerd.”

Het Defensiebudget bedroeg in 2015 circa € 8 miljard. 1,12 % van het Bruto Nationaal Product (BBP). “Als krijgsmacht stonden we er slecht voor. Maritieme patrouillevliegtuigen en tanks waren afgestoten. Van andere systemen waren de aantallen drastisch verminderd. Op voorraden was zwaar ingeteerd. Investeringen waren uitgesteld of ‘getemporiseerd’. Dat alles onder het mom dat de eeuwige vrede was aangebroken en het vrij onwaarschijnlijk zou zijn dat er ooit nog een grootschalig conflict op Europese grond uitgevochten zou worden. Zie vandaag de dag…”

Juiste zaken

2014 was volgens De Waard het jaar van de trendbreuk. Onder meer door de ramp met de MH17 krijgt Defensie meer draagvlak in de samenleving. In 2015 komt er voor het eerst in lange tijd weer geld bij, om precies te zijn € 50 miljoen. Medio 2023 staat de teller van de Defensiebegroting op € 15,2 miljard. Volgend jaar stijgt dat naar € 21,4 miljard. “Veel geld, maar het moet wel worden uitgegeven aan de juiste zaken”, aldus De Waard. “Dat heeft Commit gedaan: kijk naar de bestedingen van groot materieel en IT in de afgelopen jaren.”

Zeer risicovol

Terugblikkend op de Defensiebezuinigingen uit het verleden deed De Waard een oproep aan politiek en samenleving. “Laat het nooit meer zover komen. Ik begrijp de uitdagingen in de Rijksbegroting, maar zo diep snijden in een organisatie die staat voor de kernwaarden van onze samenleving en democratie is risicovol. De kentering in 2014 kwam net op tijd. Anno 2023 begint zich een krijgsmacht af te tekenen die weer op haar taak is berekend.”

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten