Weekoverzicht Defensieoperaties

Defensiespecialisten met kennis van chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen (CBRN) hebben een onbekend poeder onderzocht. Dat gebeurde op verzoek van het politiebureau in Eindhoven. Het bleek een grondstof te zijn voor het maken van drugs. De politie had het in beslag genomen. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode 6 tot 13 september. 

De stof werd ter plaatse onderzocht door specialisten van het Defensie CBRN Centrum in Vught. Meetapparatuur van de politie herkende het spul niet. Agenten die met de stof in contact kwamen kregen last van prikkelende ogen en andere irritaties. Een agent moest daarom naar het ziekenhuis.
Het Defensie CBRN Centrum ondersteunt Nederlandse civiele hulpdiensten bij dreiging en incidenten met chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen.

Bosnië

In Bosnië is de voorbereiding op de komst van 150 mariniers en een ondersteunend National Support Element in volle gang. De Nederlandse militairen gaan naar de Balkan om deel uit te maken van de Europese troepenmacht Eufor Althea (zie nieuwsbericht 6-4-2023). Genisten hebben inmiddels ondergrondse infrastructuur aangelegd om de benodigde kantoorpanden op te bouwen. Daar zorgen lokale aannemers voor, overigens ook volgens een ontwerp van de landmachtmilitairen. 
De genisten hebben met een 10-koppig team gedurende 18 dagen heel wat werk verzet. Hun kennis van grond,- weg- en waterbouw, installatietechniek, elektrotechniek en bouwkunde kwam allemaal van pas.

Mali

De Nederlandse militaire aanwezigheid in Mali neemt steeds verder af. De 3 officieren die nog in Bamako zaten, zijn teruggekeerd in Nederland, net als 1 politieagent. Zij waren de laatste 4 geüniformeerde Nederlanders op het hoofdkwartier van de VN-missie in Mali (Minusma). 
In Mali zijn nu nog 4 Nederlandse militairen die de Europese trainingsmissie EUTM ondersteunen. Ook is er nog 1 toegevoegd aan het Duitse contingent in Gao.

Litouwen

De bewegingsvrijheid van de eigen troepen vergroten en die van de vijand beperken. Dat is de kerntaak van de pantsergenie van de Multinationale Battlegroup in Litouwen. Tijdens de oefening Engineer Thunder brachten ze dit in de praktijk. Van het overbruggen van antitankgrachten tot het opblazen van infrastructuur, alles kwam voorbij. De oefening loopt nog door tot in komende week.
Onder leiding van de Litouwse Iron Wolf Brigade beoefenden alle bataljons tegelijkertijd de alarmeringprocedure tijdens een oefening op brigadeniveau. 
Nederland draagt sinds 2017 bij aan de vooruitgeschoven aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. Momenteel gaat het om 270 tot 300 militairen. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit uit te stralen met de Litouwse bevolking.

Trainingen Oekraïne

Onder de noemer Operatie Interflex voorzien Nederlandse trainers Oekraïense rekruten in het Verenigd Koninkrijk van een basisopleiding. Dat gebeurt op grote schaal. De Oekraïense militairen krijgen onder meer les in tactiek, schieten, wapenleer en het omgaan met explosieven. Na de 5 weken durende opleiding vertrekken zij naar het front.

Nederlandse militairen trainen ook Oekraïense eenheden in Duitsland. Dat gebeurt onder de vlag van de Europese trainingsmissie EUMAM. Wapenhandelingen, optreden in verstedelijkt gebied en commandovoering staan hierbij centraal. Defensie levert voor EUMAM ook 2 officieren aan het hoofdkwartier in Brussel. Voor de missie werken voorts 4 militairen bij het Special Training Command in het Duitse Strausberg en 1 in het Poolse Zagan. Deze officier werkt bij het Combined Arms Training Command.

Daarnaast levert Nederland 3 militairen die vallen onder het hoofdkwartier van de Amerikaans geleide Security Assistance Group Ukraine. Dat zetelt in het Duitse Wiesbaden. Hierbij wordt ook samengewerkt met een Poolse vooruitgeschoven logistieke hub in Rzeszow, waar een van de militairen werkzaam is.

Verdediging NAVO-grondgebied

De krijgsmacht stelt schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de eerste hoofdtaak van Defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied.

Lopende operaties buitenland:

 • Zr. Ms. Vlaardingen maakt deel uit van de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Dit permanente NAVO-vlootverband richt zich op mijnenbestrijding in en rond de Oostzee, de Atlantische Oceaan en de Noordzee.
 • Zr.Ms. Tromp sluit zich aan bij NAVO-vlootverband SNMG1.
 • Vanuit Erbil werken 3 militairen als adviseur voor de Koerdische strijdkrachten in de strijd tegen ISIS. Aan het hoofdkwartier van de missie (Operation Inherent Resolve) in Koeweit zijn ook 2 Nederlandse stafofficieren toegevoegd. Daarnaast is er 1 gestationeerd in Bagdad. Nederland neemt in Irak verder met 5 militairen deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO (NATO Mission in Iraq). Die is bedoeld om de veiligheidssector te adviseren. Het National Support Element ondersteunt de inzet zowel in Bagdad als in Erbil.
 • In Bosnië en Herzegovina leveren 4 Nederlandse stafofficieren een bijdrage aan de Europese troepenmacht Eufor Althea. Deze zet zich in voor politieke en sociale stabiliteit.
 • Militairen van het Fleet Marine Squadron van de Koninklijke Marine vormen de zogenoemde vessel protection detachments. Die beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer United Nations Disengagement Observer Force (Undof), United Nations Truce Supervision Organization (Untso) en United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil).
 • In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de United States Security Coordinator (USSC). Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. De missie USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
 • Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Qatar (Operation Inherent Resolve).

Operaties/acties binnenland:

 • De brandweer van de vliegbasis Woensdrecht heeft de lokale brandweer in de gemeente Hoogerheide ondersteund. Dit gebeurde bij een brand op een industrieterrein. 
 • Defensie verleende militaire steun bij de aankomst van een buitenlands militair luchttransport met 6 patiënten en 1 begeleider. Defensie deed dit op verzoek van de minister van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport. De steun behelsde de afhandeling en het faciliteren van gewondentransport.
 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie vernietigde afgelopen week 30 explosieven in het hele land.
 • De bewaking van het luchtruim van Nederland gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging van de hele Benelux wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij België.
 • Defensie draagt bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. Dat gebeurt in Zeist en op Legerplaats Harskamp in Ede.
 • Militairen ondersteunen de politie bij het bewaken en beveiligen van de extra beveiligde rechtbank Amsterdam (de Bunker). Hier worden onder meer de zogenoemde Marengo- en Eris-processen gehouden.
 • Defensiecomplex Vriezenveen verzorgt opslag en overslag van goederen die wachten op overdracht aan Oekraïne. Dat gebeurt op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gerelateerde berichten