Luitenant-generaal Annelore Roelofs aan het roer bij de marechaussee

Het commando over de Koninklijke Marechaussee (KMar) is sinds dinsdagmiddag in handen van luitenant-generaal Annelore Roelofs. De ceremoniële installatie speelde zich af op het Majoor Jan Linzel Complex in Den Haag. Daar werd de standaard van de Koninklijke Marechaussee aan haar overgedragen. De officiële handeling gebeurde onder toeziend oog van onder anderen militaire- en civiele  autoriteiten, onder wie minister van Defensie Kajsa Ollongren. Zij benadrukte het belang van de marechaussee.

Onder meer het beroep dat wordt gedaan op de forensisch experts vanwege de Russische oorlog in Oekraïne, noemde ze. “Risicovol werk, om oorlogsmisdrijven te documenteren. Een belangrijke taak, waar gelukkig steeds meer landen bij aansluiten.”

Vluchtelingenstromen en mensensmokkel

De marechaussee doet uiteraard meer dan dat. Zo vergt de grensbewaking veel capaciteit door aanhoudende vluchtelingenstromen en mensensmokkel. Daardoor groeit ook de bijdrage aan Frontex, het Europese grenswachtagentschap. Daarnaast is er een steeds grotere rol bij internationale missies.

Oorlogsomstandigheden

“Op dit moment werkt de marechaussee hard aan een nieuw eskadron voor militaire politietaken in het hoogste geweldsspectrum, onder oorlogsomstandigheden”, zei Ollongren. Ze liet haar gehoor denken aan taken de juiste behandeling van krijgsgevangenen en combat support voor de landmacht.

“En dat is alleen nog het buitenland”, vervolgde ze. “Voor het grootste deel werkt de marechaussee natuurlijk binnen het Koninkrijk en vooral ook hier in Nederland.”
De minister noemde als voorbeeld de persoonsbeveiliging in het Rijksdomein. “Tegen ondermijning en zware criminaliteit. Het gaat om rechters, advocaten, politici, journalisten. De pijlers onder onze rechtsstaat.”

Terrorisme en drugssmokkel

Dankzij de marechaussee zwichten zij volgens Ollongren niet voor bedreiging en geweld. “Dankzij jullie kunnen zij hun belangrijke werk blijven doen”, complimenteerde ze de militairen van het krijgsmachtdeel.

Wat de minister betreft is het de veelzijdigheid die de marechaussee kenmerkt. “Het tegengaan van terrorisme en drugssmokkel, het handhaven van de vreemdelingenwet, het verhuizen van De Nederlandsche Bank, het bewaken van de Europese buitengrenzen op vliegvelden, zeehavens, langs de kust… Jullie zijn er. Jullie staan er. Jullie regelen het.”

Sterk merk

De Koninklijke Marechaussee is een sterk merk. “En u, luitenant-generaal Annelore Roelofs, gaat deze mooie organisatie nog sterker maken. Ondanks alle lof voor de KMar is dat geen makkelijke klus.” Ollongren wenste Roelofs en haar plaatsvervanger generaal-majoor Roger Costongs daarbij dan ook alle succes.  

Luitenant-generaal Annelore Roelofs volgt haar ranggenoot b.d. luitenant-generaal Hans Leijtens op. Hij ging eerder dit jaar aan de slag bij Frontex.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten