Bestuursakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling havengebied Den Helder

Defensie, de provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder werken plannen uit voor de Nieuwe Haven in Den Helder. Hun gezamenlijk toekomstbeeld legden ze vast in een bestuursakkoord. Dat biedt perspectief voor het uitwerken van de plannen en voor verdere studie. Staatssecretaris Christophe van der Maat meldt dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

“Defensie werkt aan een moderne krijgsmacht. De inzetbaarheid daarvan staat steeds voorop”, volgens staatssecretaris Van der Maat. ”Het bestuursakkoord biedt kansen om de operationele gereedheid van de Koninklijke Marine te verhogen. Het moet de duurzaamheid en betaalbaarheid van het vastgoed verbeteren. Voor de medewerkers biedt het perspectief op een betere werkomgeving. En we kijken naar samenwerking met private partijen bij bijvoorbeeld onderhoud van schepen.”

Wonen, werken en onderwijs

Defensie investeert in de woon- en werkomstandigheden in het gebied. Er wordt ingezet op moderne legering, buiten het haventerrein, vlakbij het centrum. Dat versterkt de binding met het van oudsher maritieme karakter van de stad en met de maritieme sector in de regio. Ook stimuleert het de werving en behoud van het personeel.

Om onderwijs- en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten, ontplooit Defensie initiatieven voor versterking van het onderwijs. Dat gebeurt met regionale onderwijsinstellingen.

Bereikbaarheid van de haven

Er liggen plannen om de Moormanbrug te verplaatsen. Nog een idee is een nieuwe overspanning te bouwen over de Koopvaardersbinnenhaven. Dit draagt bij aan het scheiden van verkeersstromen en verbetert de bereikbaarheid van de haven en de binnenstad.

Daarnaast verkent Defensie met de regio en de industrie verdere mogelijkheden voor het onderhoud van een deel van de vlooteenheden. Hiermee is al ervaring opgedaan. Bekeken wordt nu welke mogelijkheden er zijn voor een ‘Maritime Maintenance Valley’.

Duurzaamheid

Defensie vergroot het aantal zonnepanelen op het eigen vastgoed. Ook werkt Defensie aan de beperking van de CO2-uitstoot van de vloot. Om een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen te leveren zijn er concrete plannen voor de ontwikkeling van een warmtenet op basis van geothermie.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten