Stigma hindert duurzame inzetbaarheid militairen met psychische klachten

In de krijgsmacht rust een stigma op psychische klachten. Daarom zoeken militairen hier vaak geen hulp voor. Dat kan hun duurzame inzetbaarheid belemmeren. Rebecca Bogaers onderzocht dit in haar proefschrift “Stigma als barrière voor duurzame inzetbaarheid en welzijn op het werk van werknemers met psychische klachten”. Afgelopen vrijdag verdedigde zij haar promotieonderzoek in de aula van Tilburg University. 

Bogaers wilde met haar onderzoek inzicht krijgen in de keuze van militairen om hun psychische klachten wel of niet te bespreken met een leidinggevende. Zij verdiepte zich in hun overtuigingen, attituden en behoeftes. Uit het onderzoek kwam sterk naar voren dat stigma een barrière vormt voor de keuze van de werknemers. Het belemmert daarmee hun duurzame inzetbaarheid en welzijn.

Complex dilemma

Het wel en het niet bespreken van psychische klachten kunnen beiden negatieve invloed hebben op gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid. Dat maakt het een complex dilemma.

Bogaers maakte gebruik van een vragenlijstonderzoek onder militairen met en zonder psychische klachten. Een belangrijke reden om psychische klachten niet te bespreken was een voorkeur voor privacy. Ook het zelf willen oplossen van problemen en een minder goede relatie met de leidinggevende speelde een grote rol. Daarnaast maakten de militairen zich zorgen over een stigma.

Begrip

Over het algemeen was er vooral veel behoefte aan leidinggevenden met begrip voor psychische klachten. Zij moeten zich richten op het verlagen van stigma en discriminatie. Zo creëren ze sociale steun en werkaanpassingen, zodat militairen hun klachten in een veilige omgeving kunnen bespreken. Ook is het belangrijk dat leidinggevenden getraind worden in het herkennen van psychische klachten en in het aangaan van een gesprek hierover.

Toekomstig onderzoek, interventies en beleid moeten zich daarom richten op het verlagen van stigma en het trainen van leidinggevenden.

Sinds 2018 werkt Rebecca Bogaers als onderzoeker bij het Expertisecentrum van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (EC-MGGZ).

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten