Keuze locatie centrale kazerne vraagt meer tijd

Een besluit over de definitieve voorkeurslocatie voor de centrale kazerne lukt dit jaar niet meer. Dat schrijft staatssecretaris Van der Maat in een brief aan de Tweede Kamer. Defensie wil een breder ruimtelijk proces doorlopen. Het betekent wel dat de betrokkenen in de regio in onzekerheid blijven.

De centrale kazerne is een groot project in het Strategisch Vastgoedplan 2022. Hiermee wil Defensie vastgoed concentreren, verduurzamen en vernieuwen. Dit project is een belangrijke strategische stap naar de krijgsmacht van de toekomst.

Met een centrale kazerne wil Defensie een deel van de ondersteunende eenheden op één locatie onderbrengen.

Schaarse ruimte

Bij de keuze voor de centrale kazerne moet er oog zijn voor de schaarse ruimte. Daarbij moeten de belangen van de bewoners en opgaves van gemeenten en provincies meewegen. Eind 2022 heeft Van der Maat namens het kabinet de Tweede Kamer aangegeven dat er een voorlopige voorkeur uitgaat naar een locatie in de gemeente Zeewolde. De staatssecretaris wilde daarmee transparant zijn naar de provincie, gemeente en vooral de omwonende agrarische families. Ook wilde Van der Maat duidelijkheid geven vanwege andere ruimtelijke opgaven in Flevoland, zoals bijvoorbeeld woningbouw.

Definitieve keuze

Defensie is vervolgens onder leiding van ‘bestuurlijk ambassadeur’ Bas van ’t Wout met regionale en lokale bestuurders in gesprek gegaan. Van der Maat: “Mede op basis van de gesprekken zien we er meerwaarde in om samen met de betrokken partners tot een nadere uitwerking van scenario’s te komen. Dat is ook nodig om tot een beter houdbaar besluit te komen.” 

Perspectief bieden

Het voornemen was dat het kabinet medio dit jaar een definitief besluit zou nemen over de plek van de kazerne. Door de keuze uit te stellen, blijven betrokken provincies, gemeenten en de agrarische families in Zeewolde in onzekerheid. Van der Maat: “Dat is uitermate vervelend. Bij deze langlopende processen is het altijd zoeken naar balans. Tussen aan de ene kant transparantie en aan de andere kant het juiste moment kiezen. Ik ga kijken of wij hen perspectief kunnen bieden.”

De staatssecretaris informeert de Kamer voor de zomer over de invulling van het ruimtelijk proces.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten