Defensie Materieel Organisatie heet voortaan Commando Materieel en IT

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) heeft een nieuwe naam. De organisatie heet voortaan Commando Materieel en IT (Commit). De toekomst van Defensie wordt nog meer hightech en informatiegestuurd dan nu het geval is. De scheidslijn tussen wanneer iets alleen een IT-project of materieelproject is, vervaagt. Zonder IT rijdt, vliegt en vaart er straks niets meer. Daarom is de IT-component aan de naam toegevoegd.

Het Commit zorgt er dus voor dat militairen met modern, robuust, veilig materieel en goede IT kunnen werken.

“Commit is met zijn kennispositie en ervaring een belangrijke speler om de krijgsmacht digitaal te helpen. Dat gebeurt bij het transformeren naar een slimme en technologisch hoogwaardige organisatie.” Dit zei Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Onno Eichelsheim vandaag toen de nieuwe naam werd gelanceerd. Tevens overhandigde hij de  Commit-vlag aan viceadmiraal Arie Jan de Waard, die nu geen directeur meer is maar commandant.

Commando

Commandant De Waard: “We vergroten de impact van ons werk door volledig integraal samen te werken en innovatie door te voeren in projecten en bedrijfsvoering.” 

Het begrip ‘commando’ onderstreept dat het Commit op gelijke voet staat met de andere defensieonderdelen. Het Commit is de onmisbare strategische partner van de CDS, van de operationele onderdelen en van internationale partners.

Materieel en IT

Militairen moeten onder alle omstandigheden kunnen vertrouwen op het materieel en de IT waar ze mee werken. Het Commit zorgt daarvoor. Met een mix van militairen en burgers voorziet Commit in wat nodig is, van gevechtslaars tot geavanceerde (wapen)systemen. Het levert daarmee een bijdrage aan de slagkracht van de krijgsmacht.

Gerelateerde berichten