Uitbreiding voor marinehaven Den Helder

De Nieuwe Haven in Den Helder krijgt meer afmeercapaciteit vanwege modernisering van de vloot en aangepaste veiligheidseisen. Dat schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat in een brief aan de Tweede Kamer. Naar verwachting is de marinehaven eind 2029 aangepast.

De Nieuwe Haven is voor Nederland een belangrijke zee- en marinehaven. Die speelt een cruciale rol in de gereedstelling, ondersteuning en operaties van gemoderniseerde varende eenheden. Naar verwachting komt het nieuwe combat support ship komend jaar voor de afbouw naar Den Helder. Daarnaast lopen er moderniserings- en vervangingsprojecten voor onder meer de mijnenbestrijdingsvaartuigen, M-fregatten en de onderzeeboten.

Formaat en wetgeving

“De vervangende schepen zijn in de meeste gevallen groter. Dat vraagt om een uitbreiding van de huidige haven. Verder wordt het langs elkaar afmeren van schepen met zware munitie aan boord, zoals raketten en torpedo’s, uit veiligheidsoverwegingen beperkt”, zegt Van der Maat.

De komst van nieuwe steigers en kades zorgt voor voldoende afmeercapaciteit. Deze uitbreiding houdt rekening met de nu in voorbereiding zijnde vervanging van schepen en uitbreiding van de vloot tot 2035. Eventuele extra ruimte die in de toekomst nodig is, wordt meegenomen in de modernisering van de marinehaven als onderdeel van het Strategisch Vastgoedplan 2022.

Vervolg

Defensie zit op dit moment in de onderzoeksfase. Er wordt gekeken op welke manier de bouw, inrichting en exploitatie worden aangepakt. Daarna volgen de verwervingsvoorbereidingsfase, bouwvoorbereiding en realisatiefase. Het projectbudget bedraagt tussen de € 100 en 250 miljoen. Dit komt uit het investeringsbudget van Defensie.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten