Waarde van militaire steun aan Oekraïne nadert 1 miljard

Nederland heeft inmiddels bijna € 1 miljard aan militaire steun aan Oekraïne geleverd. Minister Kajsa Ollongren heeft de Tweede Kamer hierover vandaag een update gegeven. Oekraïne is mede van deze steun afhankelijk om zich tegen Rusland te kunnen verdedigen.

Bij de vorige update in augustus was de vervangingswaarde van al het geleverde materieel berekend op € 526 miljoen. Dat bedrag is nu opgelopen tot € 697 miljoen. De totale waarde van de steun bedraagt daarmee € 987 miljoen.

Onder dit bedrag valt verder onder meer een militair steunpakket ter waarde van € 120 miljoen. Het betreft hier onder meer T-72 tanks die samen met Tsjechië en de VS zijn gedoneerd. Ook is een bijdrage van € 100 miljoen voorzien in het ‘International Fund for Ukraine’. Vanuit dit fonds wordt materieel gefinancierd dat de industrie rechtstreeks levert.

Nederland draagt daarnaast € 25 miljoen bij aan een NAVO-fonds voor militaire steun aan Oekraïne. Dit geld is bedoeld voor zaken als brandstof, kleding en medische goederen, niet voor wapens.

De Nederlandse steun bestaat concreet uit:
– Directe levering: tot en met 15 december 2022 is voor 404,5 miljoen euro aan
materiële steun geleverd. Dit bedrag betreft de boekwaarde van het geleverde
materieel.
– Trilateraal steunpakket en commerciële levering: het kabinet blijft zich met
bondgenoten inzetten voor (alternatieve) mogelijkheden om voortdurende
militaire steun aan Oekraïne te leveren. Eerder informeerde ik uw Kamer in
dat kader over het samenwerkingsproject tussen Nederland, de VS en Tsjechië
om 90 gemoderniseerde en gereviseerde T72 tanks te leveren aan Oekraïne,
als onderdeel van een breder militair steunpakket ter waarde van 120 miljoen
euro aan zwaar materieel voor Oekraïne (Kamerstuk 22054 nr. 374, van 4
november 2022). De waarde van de overige commercieel verworven militaire
goederen ten behoeve van Oekraïne bedraagt op dit moment rond de 45
miljoen euro.
– Bijdrage International Fund for Ukraine: Nederland heeft een bijdrage voorzien
van 100 miljoen euro voor het International Fund for Ukraine (IFU). Het IFU
biedt een belangrijke aanvullende steunmethode voor de deelnemende landen,
zonder dat het ten koste gaat van de eigen gereedheid en inzetbaarheid.
– NAVO-trustfund: Nederland draagt 25 miljoen euro bij aan het NAVO Ukraine
Comprehensive Assistance Package (UCAP) hieruit wordt niet-letale steun als
brandstof, medische voorzieningen, winteruitrusting en drone jammers
bekostigd.

De effecten van de steun op de gereedheid van de Nederlandse militairen, wordt door Defensie – gezien de omstandigheden – nog altijd als acceptabel beoordeeld. Waar leveringen van invloed zijn op de eigen gereedheid, probeert de organisatie die zo snel als mogelijk aan te vullen. Compensatie komt vanuit de algemene middelen en vanuit de European Peace Facility.

Ook bij toekomstige verzoeken houdt Defensie aandacht voor de effecten op de gereedheid. Nieuwe leveringen kunnen er in beperkte mate toe leiden dat de voorziene groei van voorraden minder snel gaat.

Gerelateerde berichten