Veilig vliegtuigen spuiten met nieuwe cabines

De luchtmacht krijgt 4 nieuwe spuitcabines voor het veilig aanbrengen van beschermlagen op vliegtuigen. Vliegbasis Volkel krijgt de eerste cabine. De bouw hiervan is inmiddels gestart. Daarna volgen die van Vliegbasis Eindhoven, Maritiem Vliegkamp De Kooy en Vliegbasis Leeuwarden.

In 2015 is het gebruik van spuitcabines voor het aanbrengen van zogeheten CRM-coatings (carcinogene, reprotoxische en mutagene) stilgelegd op de locaties Leeuwarden, Volkel en Eindhoven. Dit gebeurde vanwege de veiligheid. CRM staat voor carcinogene (kankerverwekkend), reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) en mutagene (genetische verandering veroorzakend).

Het gebruik van deze middelen is wel noodzakelijk, onder meer vanwege hun roestwerende eigenschappen.

CRM-stoffen
Dankzij de nieuwe cabines kan de luchtmacht weer CRM-stoffen aanbrengen, waaronder chroom-6. Ook kan er beter en sneller en veilig gewerkt worden. De werkzaamheden konden afgelopen jaren wel doorgaan dankzij de faciliteiten van het Defensie Helikopter Commando en het Logistiek Centrum Woensdrecht.

Op Volkel en Eindhoven worden de spuitcabines gerealiseerd door de firma Durr. De firma Rippert bouwt ze op Maritiem Vliegkamp De Kooy en Leeuwarden. De spuitfaciliteiten voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.

Naar verwachting zijn de exemplaren op Volkel, Eindhoven en De Kooy in 2023 gereed zijn en die op Leeuwarden in 2024.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten