Weekoverzicht Defensieoperaties

Zr.Ms. Tromp bracht met de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) een havenbezoek aan Stockholm, Zweden. De commandant van het vlootverband, Jeannette Morang, bracht daar namens de NAVO een bezoek aan de Zweedse marine. Eerder stonden al oefeningen tussen het NAVO-vlootverband en de Zweedse en Finse marine op het programma. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 9 tot en met 15 november.

Zr.Ms. Tromp is het vlaggenschip van de Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG1). Het is een van de 4 NAVO-vlootverbanden, permanent beschikbaar voor opdrachten vanuit het bondgenootschap. SNMG1 staat heel 2022 onder Nederlandse leiding. Het gaat om het meest noordelijke vlootverband, met name actief in de Noordzee, Oostzee en de Atlantische Oceaan. SNMG1 houdt onder meer oefeningen op zee en bezoekt verschillende havens om diplomatieke banden te onderhouden.

Litouwen
Nederlandse militairen in Litouwen sloten een operationeel experiment af met de zogeheten MilRem. Ze presenteerden de kennis die ze hebben opgedaan met dit op afstand bestuurbaar rupsvoertuig.

De MilRem is bestemd voor bijvoorbeeld transporttaken of bij verkenningen. Ook dient het als wapenplatform.

Tijdens de demo zagen collega’s van de enhanced Forward Presence (eFP) onder meer op basis van welk beeld de pelotonscommandant beslissingen nam. Het daadwerkelijke vuren van het innovatieve systeem was ook onderdeel van de presentatie.

Nederland draagt sinds 2017 bij aan de eFP van de NAVO in Litouwen. Defensie zet momenteel 270 tot 300 militairen in. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit met de Litouwse bevolking uit te stralen.

Roemenië
De eerste week van de nieuwe lichting militairen in Roemenië stond in het teken van kennismaking met de collega’s uit België, Frankrijk en Roemenië. Met hen werken ze de komende maanden aan de inzetgereedheid. Ze maakten kennis met elkaars wapens en materieel.

Zo’n 100 Nederlandse militairen in Roemenië maken deel uit van de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid. Met trainingen bereiden de militairen zich voor op alle mogelijke situaties. Met de multinationale eenheid waar ze deel van uitmaken staan zij klaar om het NAVO-grondgebied in Roemenië te verdedigen.

Verdediging NAVO-grondgebied
De krijgsmacht stelt schepen, mariniers, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de eerste hoofdtaak van Defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Bekijk het overzicht van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO.

Lopende operaties buitenland
– Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland heeft op 24 en 27 oktober 2 drugstransporten onderschept in de Caribische Zee. De eerste transport had ruim 500 kilogram drugs aan boord. Het tweede onderschepte drugstransport bedroeg 400 kilogram cocaïne. Alle pakketten zijn in beslag genomen en de verdachte smokkelaars zijn aangehouden.
– Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Vandaaruit werken ook 3 militairen als adviseur van de Koerdische strijdkrachten in de strijd tegen ISIS. Op het hoofdkwartier van de missie (Operation Inherent Resolve) in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren. Voor deze missie is ook een militair gestationeerd in Bagdad. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO (NATO Mission in Iraq) met 5 militairen. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element.
– Voor de missie Minusma in Mali werken 3 stafofficieren in Bamako. 1 militair staat de Duitsers in Gao bij. Daarnaast levert Nederland 4 agenten aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf. Verder ondersteunen 6 Nederlandse militairen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM.
– Nederlandse militairen ondersteunen in Slowakije Duitse Patriot-eenheden. De luchtverdedigingssystemen beschermen vitale objecten tegen mogelijke dreigingen vanuit de lucht. Dit gebeurt in NAVO-verband en heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne.
– Zo’n 90 militairen trainen op grote schaal Oekraïense militairen in het Verenigd Koninkrijk. De opgedane kennis zetten de Oekraïners in hun eigen land in.
– Zr.Ms. Holland is het stationsschip in het Caribisch Gebied. Het wordt daar onder meer ingezet voor kustwachttaken en counterdrugsoperaties.
– Zr.Ms. Makkum en Zr.Ms. Schiedam maken deel uit van de Standing NATO Minecounter Measures Group 1. Dit NAVO-vlootverband richt zich op mijnenbestrijding in voornamelijk de Noordzee en Oostzee.
– Zr.Ms. Vlaardingen is actief voor de Standing NATO Mine Countermeasures Group 2. Dit NAVO-vlootverband richt zich op mijnenbestrijding in en rond de Middellandse Zee.
– Militairen van het Fleet Marine Squadron van de marine vormen zogenoemde vessel protection detachments. Deze beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
– Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
– In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
– Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis) (in burger), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Qatar (Operation Inherent Resolve).

Operaties/acties binnenland
– De Explosieven Opruimingsdienst Defensie vernietigde in totaal 36 explosieven in het hele land.
– De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
– Defensie draagt bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. Dat gebeurt op het Marine Etablissement Amsterdam, in Zeist, en op Legerplaats Harskamp in Ede.

Gerelateerde berichten