Commandant NAVO-hoofdkwartier bespreekt Nederlandse NAVO-bijdragen met generaal Eichelsheim

De impact van de oorlog in Oekraïne op de veiligheidssituatie in Europa. Onder meer hierover sprak Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim gisteren met generaal Guglielmo Luigi Miglietta. De Italiaan is sinds 3 juni commandant van het in Zuid-Limburg gevestigde Joint Force Command Brunssum (JFCBS), één van de operationele NAVO-hoofdkwartieren.

De oorlog op Europees grondgebied onderstreept het belang van een versterkte afschrikking en verdediging. Daarnaast moet de NAVO voldoende flexibel en adaptief zijn om in te kunnen spelen op alle mogelijk toekomstige dreigingen voor de Alliantie. Dat kan alleen als de NAVO-bondgenoten garanderen dat zij voldoende capaciteiten in huis hebben en in staat zijn elkaar te hulp te schieten wanneer nodig.

Voor Miglietta is dat natuurlijk ook van belang. Onder zijn leiding stuurt het Limburgse hoofdkwartier operaties en oefeningen van de NAVO aan. Daarnaast is het JFCBS betrokken bij de versterking van de gezamenlijke afschrikking en verdediging van het bondgenootschap. Een goed voorbeeld is de versterkte aanwezigheid in Polen en in de Baltische staten. In Litouwen leveren Nederlandse troepen een bijdrage.

Aan de orde kwamen verder de militaire plannen van de NAVO op de langere termijn waar ook Nederland een bijdrage aan zal leveren. Implementatie van deze plannen vraagt de komende tijd zeker meer van de Nederlandse krijgsmacht onder meer op het gebied van de personele en materiele gereedheid, de geoefendheid en bij Host Nation Support.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten