Inspectie Veiligheid Defensie ziet verbeterpunten bij BSB-opleiding

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) benoemt in een vandaag verschenen rapport verbeterpunten bij een opleiding van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). Het gaat om de opleiding voor vuurwapeninstructeurs, zoals deze in 2017 werd gegeven. Aanleiding van het onderzoek was letsel dat een van de deelnemers dat jaar opliep. Onder meer door achterstanden bij het opmaken van evaluaties en het goed documenteren van opleidingen was de veiligheid niet voldoende gegarandeerd. Dat meldt staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag aan de Tweede Kamer.

Een jaar na de opleiding maakte de deelnemer melding van letsel dat hij opgelopen zou hebben tijdens de zogeheten chaos drill, een onderdeel van de opleiding. In een dergelijke oefening moet de deelnemer aanvallende belagers fysiek van zich afhouden en daarna in staat zijn alleen op de juiste doelen te schieten. 10 dagen na dit onderdeel van de opleiding volgde voor hem een ziekenhuisopname.

De IVD kreeg geen inzage in het medisch dossier van de melder en kon daardoor geen onderzoek doen naar de directe oorzaak van het letsel. De staatssecretaris geeft aan dat Defensie in contact is met betrokkene en hem ondersteunt waar mogelijk.

Veiligheid onvoldoende gegarandeerd
Wel onderzocht de inspectie wat de veiligheidsrisico’s destijds waren tijdens de chaos drill en het afsluitende schietexamen. Daaruit komt, ondanks hoe belangrijk het ook is om zo realistisch mogelijk te oefenen, de conclusie dat de veiligheid van deelnemers aan de opleiding “onvoldoende gegarandeerd” was. Specifieke regelgeving voor de BSB was tijdens de opleiding nog niet formeel vastgesteld, de chaos drill was binnen de VWI-A onvoldoende beschreven en een derde toezichthouder was niet de hele tijd aanwezig. Daardoor moesten de instructeurs naast lesgeven ook toezicht houden op naleving van de veiligheidsvoorschriften.

Aanbevelingen
De IVD doet daarom een aantal aanbevelingen in haar rapport. Zo moeten de opleidingen van de BSB beter worden gedocumenteerd en vervolgens meegenomen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die volgens de Arbowet dient te worden uitgevoerd. Opleidingen met een verhoogd risico moeten daarbij voorrang krijgen. Verder moet er voldoende personeel zijn om het opstellen van deze RI&E’s en het ontwikkelen en documenteren van de opleidingen zelf te ondersteunen.

Een andere aanbeveling is dat commandanten verplicht moeten worden om vóór de schietoefening een last minute risico analyse uit te voeren. Ten slotte vraagt de IVD de Commandant der Strijdkrachten om na te gaan of de maatregelen uit 2016 voor Militaire Zelfverdedigingsactiviteiten en andere activiteiten met fysiek contact al worden toegepast. Dit blijkt zo te zijn, laat de staatssecretaris vandaag in de Kamerbrief weten. Ook op alle andere aanbevelingen ondernam Defensie de afgelopen jaren al actie. Dat neemt niet weg dat Defensie zich blijvend inspant om opleidingen nog zorgvuldiger en veiliger in te richten zodat de deelnemers verzekerd kunnen zijn dat geen onnodige risico’s worden genomen.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten