Kabinet aan de slag met aanbevelingen IOB over bijdrage aan VN-missie Minusma

De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) stelt in haar onafhankelijke eindevaluatie onder meer vast dat de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie Minusma onvoldoende aansloot bij de behoeften vanuit de missie. Ook ontbrak het aan een politiek-strategisch doel. Het kabinet reageert op de bevindingen en aanbevelingen.

Hoewel IOB zich positief uit over de kwaliteit en professionaliteit van de Nederlandse bijdrage, is de algehele evaluatie kritisch van toon. De eindevaluatie bevat twaalf bevindingen en tientallen aanbevelingen. Uit de bevindingen blijkt onder meer dat de militaire (inlichtingen)bijdrage onvoldoende ingebed kon worden in de missie. Ook waren de militaire doelstellingen te ambitieus, ontbrak een politiek-strategische doel en was de geïntegreerde benadering niet duidelijk uitgewerkt.

In de beleidsreactie laten minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, minister Ollongren van Defensie, minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid weten dat een aantal van de bevindingen en aanbevelingen al is of wordt uitgevoerd.

Belang van duidelijke formulering
Naar aanleiding van de geleerde lessen over de missie in Afghanistan heeft het kabinet het belang van een duidelijke formulering van het missiemandaat en de Nederlandse doelstelling al onderkend. Dit is bijvoorbeeld al meegenomen in recente Kamerbrieven over bijdragen aan missies.

Het kabinet zegt toe bij toekomstige inzet van inlichtingencapaciteit voorafgaand een analyse te maken van de informatiebehoefte en de verschillende deelnemers binnen de missie. Ook wordt er beter gekeken naar wie verantwoordelijk is voor de civiele inlichtingenbehoeften, en wie voor de militaire inlichtingenbehoeften.

Stabiliteit en veiligheid in Afrika/de Sahel-regio zijn van directe invloed op Nederland en Europa. Niet alleen op het gebied van veiligheid, maar ook bijvoorbeeld op het voorkomen van migratiestromen. Het kabinet acht het daarom van belang bij te blijven dragen aan internationale missies.

Nederlandse inzet in Mali
Van april 2014 tot 1 mei 2019 droeg Nederland bij aan de VN-vredesmissie in Mali. De Nederlandse bijdrage bestond onder andere uit defensiepersoneel, politiefunctionarissen en civiele adviseurs en experts. Minister Ollongren benadrukt de waardering voor hen. “Wij zijn dankbaar voor de belangrijke inzet die al deze mensen leverden. In het bijzonder gaan onze gedachten daarbij uit naar de nabestaanden van de omgekomen militairen en naar hen die gewond raakten tijdens hun inzet voor vrede en veiligheid in Mali.”

Bron; defensie.nl

Gerelateerde berichten