Verdeling uitgaven Defensie 2023 per begrotingsonderdeel

Verdeling van de uitgaven bij Defensie in 2023. Weergegeven zijn de operationele commando’s en de ondersteunende diensten. Het totale budget is € 15,2 miljard.

De verdeling is als volgt (x € 1 miljoen):

Inzet: 232,9
Koninklijke Marine: 1017,4
Koninklijke Landmacht: 1.696,5
Koninklijke Luchtmacht: 778,9
Koninklijke Marechaussee: 614,8
Nog onverdeeld: 361,1
Defensie Materieel Organisatie: 672,1
Defensie Ondersteuningscommando: 1.348,4
Apparaat Kerndepartement (uitkeringen): 1.178,3
Apparaat Kerndepartement (overig): 413,8
Algemeen: 187,2
Geheime uitgaven: 15,7
Investeringen en instandhouding IT (DMF): 883,4
Investeringen en instandhouding infrastructuur en vastgoed (DMF): 1096,8
Investeringen en instandhouding materieel: 4698,6
Ministerie van Defensie | MCD

Gerelateerde berichten