Ontwikkeling Defensieuitgaven 2019-2026

Op basis van de huidige CPB-ramingen stijgt het percentage defensieuitgaven in 2024 en 2025 naar 2,02%. Nederland voldoet daarmee aan de
NAVO-norm van 2% in 2024 en 2025. Het Europees NAVO-gemiddelde komt in 2024 uit op 1,94% en gelet op de recente ontwikkelingen in Oekraïne en de stijgende defensie-uitgaven van onze NAVO-bondgenoten is de verwachting dat dit percentage de komende periode waarschijnlijk doorstijgt.

Het aantal Europese bondgenoten dat voldoet aan de NAVO–norm van 2% zal verder stijgen. Vergeleken met alle NAVO-bondgenoten komt Nederland in 2024 qua verwacht bbp-percentage op plaats 12 van de 30.

Gerelateerde berichten