Defensie voorziet IVD van update rond beoordelen risico’s werken met gevaarlijke stoffen

Defensie heeft de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) een update gegeven over de zogenoemde Nadere Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen (NIGS). De IVD doet onafhankelijk onderzoek naar de stappen die Defensie heeft gezet om de risico’s van werken met gevaarlijkste stoffen verder te inventariseren, te beoordelen en te beheersen.

Bij Defensie wordt veel met gevaarlijke stoffen gewerkt. Denk aan bijvoorbeeld verf of reinigingsmiddelen. Maar ook stoffen die vrijkomen bij lassen, slijpen, schieten of het draaien van dieselmotoren. Deze stoffen worden aan de hand van vastgestelde grenswaarden beoordeeld door de eenheden die ermee werken. Commandanten kunnen dan zo nodig aanvullende maatregelen nemen. Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) ondersteunt hierbij als de interne arbodienst van Defensie.

In juni van dit jaar gaf de inspectie aan verbeteringen te zien op 4 aandachtspunten uit een eerdere rapportage. Over de stand van zaken van de NIGS zou Defensie, op verzoek van de IVD, nog aanvullende informatie geven. Dat is nu gebeurd.

Meer deskundigheid voor NIGS
Eén aandachtspunt gaat over de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Zo zijn bedrijfsveiligheidsfunctionarissen opgeleid tot middelbaar arbeidshygiënist. Daardoor is de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel op de werkvloer vergroot. Eenheden zijn daardoor steeds meer in staat de NIGS zelf uit te voeren. Het CEAG kan zich daardoor richten op de expertiserol.

IT-applicatie
Verder is gewerkt aan de ontwikkeling van een ondersteunende IT-applicatie. Hierin worden NIGS-gegevens vastgelegd. Dit leidt er toe dat de werkzaamheden efficiënter zijn uit te voeren. De komende tijd wordt de applicatie getest. Dat gebeurt bij het beoordelen van blootstelling aan stoffen die vrijkomen bij lassen. Aan de hand van deze beproeving is de app daarna gedoseerd in te voeren.

CMR-stoffen
De inventarisatie van CMR-stoffen (zoals chroom-6) heeft de hoogste prioriteit. Hiervan zijn de eerste 2 fases zo goed als afgerond. CMR staat voor carcinogene (kankerverwekkend), reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) en mutagene (genetische verandering veroorzakend).

Het CEAG heeft de blootstellingen beoordeeld. Het gebruik van CMR-stoffen wordt verder teruggedrongen door onder andere de stoffen zelf te vervangen. Daarnaast zorgt het gebruik van beter gereedschap en het aanpassen van werklocaties voor meer veiligheid.

De komende periode volgen nadere stappen en komen ook andere gevaarlijke stoffen aan bod. De NIGS is een langdurig traject dat de komende jaren nog veel tijd en energie vraagt.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten