Verouderd hoofdkwartier marine wordt vervangen

Het gebouw en de IV-infrastructuur van het Maritiem Hoofdkwartier Admiraal Benelux (MHK ABNL) in Den Helder zijn sterk verouderd en worden vervangen. Staatssecretaris Christophe van der Maat heeft de Tweede Kamer vandaag per brief geïnformeerd over de voorgenomen nieuwbouw en modernisering.

Veilige inzet van vloot- en marinierseenheden op en vanaf zee vraagt om goede informatie over de operationele omstandigheden. Om ook in moderne conflicten en crises op te treden is snellere en gerichte informatie-uitwisseling met het hoofdkwartier nodig.

De huidige huisvesting en faciliteiten voor informatievoorziening zijn echter verouderd en ongeschikt voor het zogenoemde informatiegestuurd optreden. Terwijl hier volgens de Defensienota 2022 juist steeds meer belang aan wordt gehecht.

Onvoldoende zicht
Daarnaast heeft het MHK ABNL onvoldoende zicht op de status van de operationele eenheden en hun bedrijfsvoering. Met meer inzicht in de technische en logistieke staat zijn vanaf de wal de beschikbaarheid van de technische systemen optimaal te houden. Dat geldt ook voor het op tijd leveren van reservedelen en voorraden.

Nieuw operationeel hart
Het nieuwe hoofdkwartier wordt het operationele hart voor command & control. Het vormt ook de spil voor de planning, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van gereedstellings- en operationele activiteiten.

Informatiegestuurd optreden maakt het mogelijk om schepen meer vanaf de wal te beheren. Zo kan de bemanning worden verkleind en valt schaars personeel meer mogelijkheden te bieden voor niet-varende plaatsingen.

Behoefte
Het project moet zorgen voor een nieuwe hoofdlocatie en een fysiek gescheiden uitwijk-, test- en trainingslocatie (UTT). Deze laatste wordt ook gebruikt als interim-plek tijdens de bouw van de hoofdlocatie.
Daarnaast is er de modernisering van de IV-infrastructuur voor een informatiegestuurde organisatie. De nieuwe IV-infra moet voldoen aan NAVO-standaarden en is verbonden met het defensiebrede project Grensverleggende IT (GrIT).

Toekomst
Met het project is een bedrag gemoeid van tussen de € 25 en € 100 miljoen. Als eerste wordt de UTT gebouwd. Het is de bedoeling dat het MOC ABNL hiermee vanaf 2028 de operationele eenheden IGO aanstuurt en ondersteunt. Vanaf de tijdelijke ingebruikname van de UTT wordt het nieuwe vastgoed van het MOC ABNL gebouwd. Dit is naar verwachting eind 2030 operationeel.
In het huidige pand zit nu ook nog het Kustwachtcentrum. Dat verhuist in 2026 naar het nieuwe Maritiem Operatie Centrum Kustwacht.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten