COA breidt opvang asielzoekers uit op terrein Defensie

Defensie stelt een extra stuk terrein bij Zoutkamp beschikbaar voor de opvang van 500 asielzoekers. Dit gebeurt op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op de Willem Lodewijk van Nassau kazerne worden al asielzoekers opgevangen. Het nieuw beschikbaar gestelde terrein wordt maximaal 6 maanden voor dit doel gebruikt.

De opvang gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Met het COA is afgesproken dat Defensie de geplande militaire oefeningen op de Marnewaard gewoon door kan laten gaan.

Eerst wordt door het COA bekeken wat er nodig is om het terrein gereed te maken voor opvang. Defensie ondersteunt het COA de komende weken met een coördinator en een aantal stafleden. Ook staan er 30 militairen op afroep klaar om eventueel te helpen bij praktische werkzaamheden.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten