Defensie en Amerikanen verdiepen zich in helikopters van de toekomst

Defensie en het Amerikaanse leger delen binnenkort informatie over de eisen van aan te schaffen helikopters. Dit is vandaag schriftelijk vastgelegd. De samenwerking drukt onder meer de kosten. Ook zijn eventueel tegenvallende prestaties van toestellen zo beter te voorkomen.

Beide krijgsmachten gaan nieuwe concepten verkennen en analyseren. Die betreffen het optreden van helikopters in toekomstige operationele omgevingen. Ook wordt beoordeeld of samenwerking in latere fasen haalbaar is. Denk hierbij aan onderzoek en ontwikkeling, het testen, de evaluatie en productie en onderhoud van toestellen.

Effectiever en efficiënter trainen en vechten
Douglas Bush, vertegenwoordiger van het Amerikaanse leger is blij met deze belangrijke overeenkomst “met standvastige NAVO-bondgenoot Nederland.”

Bush: “Technologische samenwerking verbetert ons vermogen om collectief te moderniseren en de interoperabiliteit te vergroten. Zo kunnen we effectiever en efficiënter trainen en vechten met onze bondgenoten en partners.”

Sleutel
Directeur Operationeel beleid en plannen generaal-majoor André Steur ziet ook alleen voordelen. Hij noemt het verkennen en analyseren van nieuwe concepten voor de ‘air power-coalitie’ de sleutel voor de toekomstige strijd. “Door samen te werken zorgen we voor een solide basis voor helikopter-capaciteiten.”

De overeenkomst is een aanvulling op een bestaand akkoord met het Amerikaanse leger. Die gaat onder meer over detectie en ontsmetting van chemische, biologische, radiologische, nucleaire en andere geavanceerde explosieven.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten