Weekoverzicht Defensieoperaties

De permanente maritieme reactiemacht van de NAVO stoomt momenteel op richting de Oostzee. Gisteren vertrok de zogenoemde Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) om de Russen aanwezigheid van de NAVO te tonen. Dat gebeurt onder commando van een marinevrouw. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een Nederlandse de scepter zwaait over dit NAVO-vlootverband. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 6 tot en met 12 juli.

De SNMG1 varieert van 3 tot 6 schepen. Nederland heeft er heel 2022 de leiding over. Sinds afgelopen vrijdag is die in handen van commandeur Jeanette Morang. Zij nam het bevel over van haar ranggenoot Ad van de Sande.

De reactiemacht op zee bestaat nu uit het logistiek ondersteunings- en bevoorradingsschip Zr.Ms Karel Doorman, het Duitse fregat Mecklenburg-Vorpommern en het Portugese fregat NRP Corte-Real.

Het totaal aantal opvarenden telt nu zo’n 520 militairen. Het aantal schepen en dus ook opvarenden neemt komende periode toe. Deelnemers in het vlootverband oefenen met elkaar, maar ook met andere marineschepen. Zo raken ze op elkaar ingespeeld en blijven dat.

De SNMG1 lag afgelopen weekeinde in Den Helder vanwege de Marinedagen, maar heeft nu dus weer het ruime sop gekozen.

Nederland levert naast de commandant van SNMG1 ook een groot deel van de staf voor dit vlootverband van de NAVO.

SNMG1 is een van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO.

Marengo-proces
Militairen bewaakten en beveiligden sinds 1 maart de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp. Dat gebeurde tijdens de zittingen van het zogenoemde Marengo-proces. Militairen ondersteunden de politie. Afgelopen week gebeurde dat voor het laatst.

Patrioteenheid in Centraal-Slowakije
Nederlandse en Duitse Patriot-luchtverdedigingssystemen beschermen in Centraal-Slowakije vitale objecten tegen mogelijke dreigingen vanuit de lucht. Dit gebeurt in NAVO-verband en heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne.

De eerste rotatie arriveerde de eerste helft van april. Hun taak zit er voorlopig op. De tweede rotatie neemt die nu over.

Litouwen
Onder meer de oversteek van een water, oriënteren, een overval uitvoeren en het opwerpen van een hindernis met prikkeldraad. Het waren ingrediënten van een programma op een speciaal uitgezet parcours.

Hier trainden Nederlandse militairen in Litouwen hun fysieke en militaire vaardigheden.

Officieren van de multinationale Battlegroup werden bijgespijkerd over aspecten van hybride oorlogsvoering. Aan de orde kwamen onder meer de verwevenheid van acties op politiek, economisch en militair gebied in de 21e eeuw en de daarbij behorende uitdagingen.

De deelnemers moesten vanuit verschillende perspectieven acties en reacties voorbereiden. Dat gebeurde op basis van een verondersteld wereldbeeld van de Russische Federatie.
De training was georganiseerd door het Hybrid Centre of Excellence in Finland.

Nederland draagt sinds 2017 bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen.

Defensie zet momenteel 270 tot 300 militairen in. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit met de Litouwse bevolking uit te stralen. De inval van Rusland in Oekraïne maakt opnieuw duidelijk dat die deelname van Nederlandse militairen aan de eFP belangrijk is. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband.

Verdediging NAVO-gebied
Naast de Nederlandse bijdragen aan Defensieoperaties stelt de krijgsmacht schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de eerste hoofdtaak van Defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Bekijk het overzicht van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO.

Lopende operaties buitenland:
– Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Vandaaruit werken ook 3 militairen als adviseur van de Koerdische strijdkrachten in de strijd tegen ISIS. Op het hoofdkwartier van de missie (Operation Inherent Resolve) in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO (NATO Mission in Iraq) met 5 militairen. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element.
– Voor de missie Minusma in Mali werken 3 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daarnaast levert Nederland 3 politieagenten en 1 militair aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf.
– Verder ondersteunen 6 Nederlandse militairen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM. De operationele trainingsactiviteiten van deze missie zijn tijdelijk opgeschort. EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell gaf onder meer als reden dat de Malinese autoriteiten onvoldoende garanties geven voor het niet-inmengen van de Russische Wagner Group. De EU trekt zich niet terug uit Mali.
– Zr.Ms. Groningen is het stationsschip in het Caribisch gebied. Daar wordt het onder meer ingezet voor kustwachttaken en counterdrugsoperaties.
– Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
– In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
– Militairen van het Fleet Marine Squadron van de marine vormen zogenoemde vessel protection detachments. Deze beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
– Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), Qatar (Operation Inherent Resolve) en Rome (EU Operation Irini).

Operaties/acties binnenland:
– De Explosieven Opruimingsdienst Defensie identificeerde en ruimde 62 explosieven.
– De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische jachtvliegtuigen. Op dit moment ligt de taak bij België.
– Defensie heeft militaire bijstand geleverd aan de Politie Midden Nederland/Dienst Regionale Recherche op diverse locaties in de omgeving van Almere. Dat gebeurde vanwege een strafrechtelijke onderzoek. Defensie leverde specialisten met specialistische apparatuur om te zoeken naar een telefoon. Die was gebruikt tijdens een misdrijf.
– Defensie draagt op verschillende manieren bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. Dat gebeurt op het Marine Etablissement Amsterdam, op defensielocaties in Zeist en Zoutkamp en op Legerplaats Harskamp.

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten