Defensie beoordeelt risico’s werken met gevaarlijke stoffen

Defensie voert veel werkzaamheden uit waarbij gevaarlijke stoffen aan de orde zijn. Deze werkzaamheden beoordeelt Defensie zelf doorlopend op risico’s voor het personeel. Daarnaast voeren de Inspectie Veiligheid Defensie en de Nederlandse Arbeidsinspectie onafhankelijk toezicht uit. Dit laat staatssecretaris Christophe van der Maat de Tweede Kamer vandaag in een brief weten.

Chroom 6

Bij gevaarlijke stoffen gaat het om verf of reinigingsmiddelen, maar ook om stoffen die vrijkomen bij bijvoorbeeld lassen, slijpen, schieten of het draaien van dieselmotoren. Deze stoffen worden aan de hand van vastgestelde grenswaarden doorlopend beoordeelt door de eenheden die er mee werken. Zij worden hierbij ondersteund door het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG), de interne arbodienst van Defensie. Hiermee wordt de aanpak voor de beheersing van chroom-6 breder toegepast op andere gevaarlijke stoffen zoals Rijksbreed ook gebeurt.

Daarnaast voert Defensie de zogenoemde Nadere Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen (NIGS) uit, een omvangrijk meerjarig traject. Defensie voert die daarom gefaseerd uit. Inmiddels is begonnen met de beoordeling van CMR-stoffen. Deze afkorting staat voor carcinogene (kankerverwekkend), reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) en mutagene (genetische verandering veroorzakend).

De staatssecretaris meldt ook dat de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) onderzoek heeft gedaan naar de voortgang van de NIGS. De inspectie constateerde verbetering op 4 aandachtspunten uit een eerdere rapportage. Een daarvan ging bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Defensie verstrekt de IVD nog aanvullende informatie. Dit om inzicht te geven in de laatste stand van zaken van alle eenheden.

Van der Maat schrijft verder dat de Nederlandse Arbeidsinspectie een controletraject bij Defensie heeft afgesloten. Ze inspecteerde 3 grote onderhoudsbedrijven op het werken met gevaarlijke stoffen en de uitvoer van de NIGS. Overtredingen, waar eerder sprake van was, zijn niet meer aangetroffen. Volgens de arbeidsinspectie voldoet Defensie aan de wettelijke verplichtingen.

Gerelateerde berichten