Weekoverzicht Defensieoperaties

Nederlandse militairen bouwden in Litouwen een brug van hout en staal om op dit vlak hun vaardigheden op peil te houden. Genisten construeerden de overspanning niet alleen, maar bliezen die ook op. Dergelijke kennis is belangrijk, om indien nodig, een doorgangsroute van vijandelijke eenheden te blokkeren. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 27 tot en met 3 mei 2022.

Andere collega’s legden succesvol een Amerikaanse vaardigheidsproef af voor het afschieten van 120mm mortieren. De Nederlandse mortierengroep bemachtigde daarmee als eerste ‘buitenlandse’ eenheid de US Mortar Expert Badge.

Er werd ook geoefend bij de enhanced Forward Presence in Letland. Zo trainde een infanteriepeloton daar met een Canadese eenheid het optreden in verstedelijkt gebied. Aan de oefening namen eveneens Nederlandse snipers deel. Zij hadden Duitse collega’s onder bevel.

Nederland draagt sinds 2017 bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. Defensie zet momenteel rond de 300 militairen in. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit met de Litouwse bevolking uit te stralen. De inval van Rusland in Oekraïne maakt opnieuw duidelijk dat die deelname van Nederlandse militairen aan de eFP belangrijk is. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband.

Mali
Het C-130 detachement in Mali zette zich in voor een weeshuis in hoofdstad Bamako. Dankzij inzamelingsacties onderging de speelkamer een metamorfose. De kinderen kregen onder meer speelgoed, fietsjes en knuffels. De militairen voorzagen ook in koelkasten, 500 kg rijst, babyvoeding en voedselrantsoenen.

Nederland draagt bij aan VN-missie Minusma in Mali. Voor de VN is er een 90-koppige luchtmachtdetachement met de beschikking over een C-130 Hercules. Het toestel ondersteunt Minusma met het transporteren van vooral vracht en personen. Voor Minusma werken ook 3 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daarnaast levert Nederland 3 politieagenten en 1 militair aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf.

Verder ondersteunen 6 Nederlandse militairen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM. Deze missie is alleen tijdelijk opgeschort. EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell zei dat de Malinese autoriteiten onvoldoende veiligheidsgaranties geven voor het niet-inmengen van de Russische Wagner Group. De EU trekt zich niet terug uit Mali.

Zr.Ms. De Zeven Provinciën
De Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) oefende in de Oostzee en bezocht aansluitend het Zweedse Stockholm. De schepen zijn inmiddels weer op volle zee voor een oefening met de Zweedse marine. Dit om de onderlinge samenwerking te versterken. Luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën fungeert als stafschip van het vlootverband. Nederland levert de commandant en een groot deel van de staf. SNMG1 is 1 van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO.

Verdediging NAVO-gebied
Naast de Nederlandse bijdragen aan Defensieoperaties stelt de krijgsmacht schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de ‘eerste hoofdtaak’ van Defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Defensie levert daarvoor capaciteiten aan de NATO Response Force (NRF). Dit is de snelle reactiemacht van de NAVO en bestaat onder meer uit een zeer snel inzetbaar deel. Dat zijn de Very High Readiness Joint Task Force (VTJF) en de opvolgende elementen zoals de Initial Follow-on Forces Group (IFFG). De IFFG bestaat uit eenheden die de VJTF kunnen versterken.

Lopende operaties buitenland
– Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. Nederland heeft voorts nog 4 officieren in Bagdad en 2 in Erbil. Zij adviseren met name hoe operaties in de strijd tegen ISIS het best zijn te plannen en aan te sturen. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element. Op het hoofdkwartier van de missie in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren.
– F-35 gevechtsvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht bewaken vanuit Bulgarije het luchtruim aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied.
– Een Patriot-luchtverdedigingssysteem beschermt in Centraal-Slowakije vitale objecten tegen mogelijke dreigingen vanuit de lucht.
– Zr.Ms. Schiedam maakt deel uit van de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Dit NAVO-vlootverband maakt deel uit van de NATO Response Force en is gespecialiseerd in het mijnenvrij houden van zee, kustwateren en havenmondingen.
– Zr.Ms. Groningen is het stationsschip in het Caribisch gebied. Daar wordt het onder meer ingezet voor kustwachttaken en counterdrugsoperaties.
– Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
– In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
– Militairen van het Fleet Marine Squadron van de marine vormen zogenoemde vessel protection detachments. Deze beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
– Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), Qatar (Operation Inherent Resolve) en Rome (EU Operation Irini).

Heildronk op de koning
In diverse missiegebieden, maar ook op zee, stonden Nederlandse militairen stil bij de verjaardag van de Koning. Bij de enhanced Forward Presence in Litouwen en in het Iraakse Erbil deden militairen van capaciteitsopbouwmissie van de NAVO oudhollandse spelletjes. Op uitnodiging deden ook internationale collega’s eraan deel. Uiteraard hieven ook zij een glas op de gezondheid van de koning. Op deze feestelijke dag ontvingen de militairen de minister van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher. Zij werd geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en sprak met de militairen over hun ervaringen.

Op Camp Bifrost in het Malinese Bamako werd met een vlaggenparade stilgestaan bij de verjaardag van de koning. Aan boord van Zr.Ms. De Zeven Provinciën waren er zelfgebakken oranje cupcakes, het voordeel van een bakkerij aan boord. Ook in het Caribisch gebied aandacht voor de koning, met onder meer een parade op Marinebasis Parera en in Willemstad een ceremonieel saluutschot door Zr.Ms. Pelikaan.

Operaties/acties binnenland:
– De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
– De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimde en identificeerde 50 explosieven.
– Defensie draagt op verschillende manieren bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. Dat gebeurt op het Marine Etablissement Amsterdam, op Defensielocaties in Zeist en Zoutkamp en op Legerplaats Harskamp. Deze opvanglocatie stelt Defensie beschikbaar tot eind augustus, dat is 3 maanden langer dan gepland.
– Bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp ondersteunen militairen de politie. Dat gebeurt bij het bewaken en beveiligen tijdens de zittingen van het zogenoemde Marengo-proces.
Defensie stelt sinds 1 mei een deel van het marineterrein Erfprins te Den Helder beschikbaar voor een tijdelijke radar- en marifoonopstelling. Zo wordt de continuïteit gewaarborgd bij uitval (en herstel) van de apparatuur in vuurtoren de Lange Jaap.
– Op verzoek van de burgemeester van Maastricht hielp Defensie tijdens Koningsdag in Maastricht bij preventief veiligheidsonderzoek, onder meer op de Maas. Hierbij werden de maritieme EOD en de Defensie Duikgroep ingezet. Ook stond de EOD ter plaatse stand-by om eventueel direct in actie te komen. In de omgeving van Maastricht ondersteunde Defensie met een onbemand verkenningssysteem. Hiermee konden eventueel drones of andere vliegende objecten bijtijds worden gespot.

Gerelateerde berichten