Weekoverzicht Defensieoperaties

Het Nederlandse CBRN-peloton dat vorige week in Litouwen arriveerde, oefende voor het eerst met de Duitse collega’s. Ze trainden onder meer het ontsmetten van locaties in verstedelijkt gebied. Dat gebeurde op de kazerne in Rukla. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 21 tot en met 26 april 2022

Het peloton draait mee binnen een Duits-Nederlandse CBRN-compagnie van de enhanced Forward Presence.

Ook de andere eenheden oefenden weer volop. Zo trainden Nederlandse en Duitse snipers in koppels het schieten op lange afstanden en op ‘small targets’ dichterbij. Verder namen het Nederlandse mortierenpeloton en het fire support team deel aan een multinationale training van alle vuursteuneenheden.

Nederland draagt sinds 2017 bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit met de Litouwse bevolking uit te stralen. De inval van Rusland in Oekraïne maakt opnieuw duidelijk dat die deelname van Nederlandse militairen aan de eFP belangrijk is. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband.

Bulgarije
De voorzitter van het NAVO-Militair Comité luitenant-admiraal Rob Bauer is in Bulgarije geweest. Hij was er om de veiligheidssituatie aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied te bespreken. Bauer maakte van de gelegenheid gebruik het Nederlandse F-35-detachement in Bulgarije te bezoeken. Hij werd vergezeld door de Bulgaarse Commandant der Strijdkrachten admiraal Emil Eftimov. Bauer was voor zijn huidige functie bij de NAVO Commandant der Strijdkrachten.

De gevechtsvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht bewaken vanuit Bulgarije het luchtruim aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied.

Patriot-vuureenheid in Centraal-Slowakije
Het Patriot-luchtverdedigingssysteem in Centraal-Slowakije is operationeel. De vuureenheid staat dus gereed om vitale objecten in het land te beschermen tegen mogelijke dreigingen vanuit de lucht.

Zr.Ms. De Zeven Provinciën
Als vlaggenschip van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) oefende Zr.Ms. De Zeven Provinciën in de Baltische Zee met de marine van Estland. 2 Russische korvetten van de Steregushchy-klasse schaduwen overigens met regelmaat de activiteiten in de Baltische Zee.

Het luchtverdedigings- en commandofregat bezocht verder de Letse havenstad Riga voor diplomatieke activiteiten. Op het programma stond onder meer een receptie aan boord van het Canadese schip HMCS Halifax.

SNMG1 is 1 van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO.

Mijnenjager Schiedam
Mijnenjager Zr.Ms. Schiedam legde aan in de haven van Helsinki. Daar lagen ook mijnenjagers uit Estland en Letland. De Schiedam maakt deel uit van de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Dit NAVO-vlootverband maakt deel uit van de NATO Response Force en is gespecialiseerd in het mijnenvrij houden van zee, kustwateren en havenmondingen.

Verdediging NAVO-gebied
Naast de Nederlandse bijdragen aan defensieoperaties stelt de krijgsmacht schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de ‘eerste hoofdtaak’ van defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Defensie levert daarvoor capaciteiten aan de NATO Response Force (NRF). Dit is de snelle reactiemacht van de NAVO en bestaat onder meer uit een zeer snel inzetbaar deel. Dat zijn de Very High Readiness Joint Task Force (VTJF) en de opvolgende elementen zoals de Initial Follow-on Forces Group (IFFG). De IFFG bestaat uit eenheden die de VJTF kunnen versterken. Bekijk het overzicht van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO.

Opvang Marine Etablissement Amsterdam
Defensie stelt een gedeelte van de legering op het Marine Etablissement Amsterdam beschikbaar aan het COA en de gemeente Amsterdam. Hier kunnen tijdelijk 250 asielzoekers verblijven.

Defensie draagt op verschillende manieren bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en andere asielzoekers. Dat gebeurt op Legerplaats de Harskamp en op Defensielocaties in Zeist en Zoutkamp.

Lopende operaties buitenland:
– Nederland draagt bij aan VN-missie Minusma in Mali. Voor de VN is er een 90-koppige luchtmachtdetachement met de beschikking over een C-130 Hercules. Het toestel ondersteunt Minusma met het transporteren van vooral vracht en personen. Voor Minusma werken ook 3 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daarnaast levert Nederland 3 politieagenten en 1 militair aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf.
– Verder ondersteunen 6 Nederlandse militairen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM. Deze missie is alleen tijdelijk opgeschort. EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell zei dat de Malinese autoriteiten onvoldoende veiligheidsgaranties geven voor het niet-inmengen van de Russische Wagner Group. De EU trekt zich niet terug uit Mali.
– Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. Nederland heeft voorts nog 4 officieren in Bagdad en 2 in Erbil. Zij adviseren met name hoe operaties in de strijd tegen ISIS het best zijn te plannen en aan te sturen. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element. Op het hoofdkwartier van de missie in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren.
– Zr.Ms. Groningen is het stationsschip in het Caribisch gebied. Daar wordt het onder meer ingezet voor kustwachttaken en counterdrugsoperaties.
– Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
– In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
– Militairen van het Fleet Marine Squadron van de marine vormen zogenoemde vessel protection detachments. Deze beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
– Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), Qatar (Operation Inherent Resolve) en Rome (EU Operation Irini).

Operaties/acties binnenland:
– De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
– De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimde en identificeerde 52 explosieven.
– Bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp ondersteunen militairen de politie. Dat gebeurt bij het bewaken en beveiligen tijdens de zittingen van het zogenoemde Marengo-proces.

Gerelateerde berichten